Kirsten Rohde in adviesraad van CPB

Kirsten Rohde in adviesraad van CPB

Kirsten Rohde, bijzonder hoogleraar Gedragseconomie met een focus op intertemporele keuzes aan Erasmus School of Economics, is benoemd tot lid van de Centrale Plancommissie, een onafhankelijk extern adviesorgaan van het Centraal Planbureau (CPB).

De externe controle op het werk en de werkwijze van het CPB is van groot belang voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het onderzoek en voor de onafhankelijke positie. Om die reden vraagt het CPB externe partijen regelmatig om een kritisch oordeel.

Centrale Plancommissie

De Centrale Plancommissie, die gelijktijdig met het Centraal Planbureau in 1947 werd opgericht, komt ten minste twee keer per jaar bijeen en adviseert over het werk en de werkwijze van het CPB. De leden van de commissie zijn afkomstig uit de wetenschap en het bedrijfsleven. De commissieleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met de eenmalige mogelijkheid tot verlenging.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer, Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, mobiel 06 53 641 846.