Kirsten Rohde benoemd tot bijzonder hoogleraar Gedragseconomie

Per 1 september 2013 is dr. Kirsten Rohde benoemd tot bijzonder hoogleraar Gedragseconomie met een focus op intertemporele keuzes bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan Erasmus School of Economics, vanwege de Vereniging Trustfonds EUR.

Kirsten Rohde promoveerde in 2006 aan de Universiteit Maastricht met het proefschrift getiteld ‘Intertemporal Choice and Competitive Equilibrium’. Sinds 2006 werkt zij bij Erasmus School of Economics. Sinds 2007 is zij een fellow van het Tinbergen Instituut en sinds 2008 een associate member van de onderzoeksschool ERIM. 

Kirsten Rohde’s onderzoek richt zich met name op intertemporele keuzes, een gebied binnen de gedragseconomie die onderzoekt welke afwegingen mensen maken tussen het heden en de toekomst. Ze werkt aan een veel voorkomende irrationaliteit in gedrag: uitstelgedrag. Ze is geïnteresseerd in het ontwikkelen van zogenaamde nudges om mensen te helpen dit soort irrationaliteiten te voorkomen. Zij doet zowel theoretisch als experimenteel werk. Andere onderzoeksgebieden van Kirsten Rohde zijn o.a. gelijkheid en sociale preferenties en keuzes onder risico.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen