Ko Colijn krijgt Leon Wecke-prijs 2020 toegekend

Emeritus hoogleraar dr. Ko Colijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Leon Wecke-prijs 2020 toegekend gekregen. Hij heeft deze prijs ontvangen voor zijn kritische bijdrage aan het publieke debat over oorlog, vrede en internationale politiek. De prijs wordt toegekend door Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management van de Radboud Universiteit.  

Uit het juryrapport 

'Ko Colijn is - net als Leon Wecke - een politicoloog en journalist. Sinds 1978 publiceert hij in Vrij Nederland. Voor dit weekblad (later maandblad) heeft hij van aanvang aan met veel kennis van zaken kritische beschouwingen geschreven over vraagstukken van internationale politiek, inclusief het Nederlandse defensiebeleid. Daarnaast heeft Ko Colijn zich ontwikkeld tot een hooggewaardeerde deskundige, die ook op radio en televisie regelmatig zijn licht laat schijnen over vraagstukken van oorlog en vrede. Deze journalistieke activiteiten zijn altijd gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten als docent Bestuurskunde, bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkingen, in het bijzonder mondiale veiligheidsvraagstukken, en als directeur van NIIB Clingendael. Ko Colijn heeft via zijn journalistieke werk altijd een breed, niet-academisch publiek weten te bereiken. Naar het oordeel van de jury blinken zijn vele beschouwingen op de opiniepagina’s van dagbladen uit door een gedegen kennis van zaken én een kritische blik, vaak met een licht-ironische ondertoon. Het is juist deze combinatie van wetenschap en publiek debat, van expertise en kritische distantie die maakt dat de Leon Wecke-prijs is toegekend aan emeritus hoogleraar Ko Colijn.’  

Ko Colijn was als bijzonder hoogleraar mondiale veiligheidsvraagstukken verbonden aan het Departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 06 83676038