Koninklijke onderscheiding voor emeritus professor Van de Bunt

Op vrijdag 1 september jl. is prof. dr. Henk van de Bunt tijdens een plechtige afscheidsbijeenkomst in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens de bijeenkomst in de Aula werden prof. Van de Bunt en alle andere aanwezigen welkom geheten door prof. mr. dr. Suzan Stoter, decaan van Erasmus School of Law. Daarna volgde de afscheidsrede van de emeritus zelf, waarbij hij inging op verleden, heden en toekomst van zijn vakgebied.

Tot verrassing van prof. Van de Bunt werd hij vervolgens toegesproken door dhr. Jan de Boer, burgemeester van zijn woonplaats Buren. De burgemeester deelde mee dat de emeritus was benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn bijdragen aan de totstandkoming van criminologie als zelfstandig academisch vakgebied, hebben zijn directeurschap van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn betrokkenheid bij de Commissie-van Traa tot deze benoeming geleid.

Na het uitreiken van de onderscheiding volgden toespraken van decaan prof. Suzan Stoter en van prof. dr. René van Swaaningen, collega-criminoloog aan Erasmus School of Law. Zij gingen in op de belangrijke rol die prof. Van de Bunt voor de faculteit en de sectie Criminologie heeft gespeeld. De bijeenkomst werd afgesloten met het aanbieden van een liber amicorum en een dankwoord van de emeritus zelf. Daarna was er gelegenheid om prof. Van de Bunt persoonlijk te feliciteren met zijn emeritaat en de koninklijke onderscheiding.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen