Kredietrelaties werken: meer krediet en lagere rentes voor het MKB

Kredietrelaties werken: meer krediet en lagere rentes voor

Het midden- en kleinbedrijf is gebaat bij het aangaan van een kredietrelatie met een bank. Ze ontvangen meer krediet en lagere rentes dan bedrijven die zo’n relatie niet hebben. Dat stelt prof.dr. Lars Norden in zijn oratie die hij op vrijdag 20 februari 2015 uitspreekt bij het aanvaarden van de leerstoel Banking and Finance aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), vanwege het Erasmus Trustfonds. Bekijk ook de video op RSM Discovery. ​

Norden gaat in zijn oratie The Role of Banks in SME Finance in op de rol die banken spelen bij het financieren van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze vormen ongeveer 99 procent van alle bedrijven in de Europese Unie. Volgens Norden is het MKB 'minder transparant wat betreft de informatievoorziening', ze houden hun informatie dus meer voor zich. Ook zijn deze bedrijven risicovoller, financieel beperkter en afhankelijker van banken dan grote bedrijven. Dit leidt tot serieuze uitdagingen voor kredietverstrekkers, aldus de nieuwe bijzonder hoogleraar.

Norden behandelt de middelen op het gebied van kredietverschaffing, zoals het aangaan van kredietrelaties en handelskrediet. Wie profiteert er als middelen op het gebied van kredietverschaffing werken? Bestaan er verschillen tussen landen? En wat doen bedrijven uit het MKB als banken minder krediet verstrekken?

Bekijk de video op RSM Discovery:

Voordeel
Op basis van twee recente empirische studies betoogt Norden dat het aangaan van kredietrelaties met een bank werkt voor MKB-bedrijven. Als bewijs presenteert hij een meta-analyse tussen landen waaruit blijkt dat kredietnemers over het algemeen voordeel ondervinden van een kredietrelatie. Ze ontvangen meer krediet en lagere rentes. Bovendien leveren kredietrelaties doorgaans grotere voordelen op als de concurrentie tussen de banken hoog is.

Norden betoogt ook dat handelskrediet slechts beperkte mogelijkheden biedt om bankkrediet te vervangen als banken minder krediet kunnen verstrekken, zoals tijdens de financiële crisis. Europese midden- en kleinbedrijven hebben de bankkredietschok tot op zeker hoogte kunnen opvangen met hun handelskrediet. Substitutie tussen deze twee vormen van krediet is echter moeilijker geworden gedurende de financiële crisis. Het was slechts mogelijk voor een beperkt aantal bedrijven met een betere kredietwaardigheid en gemiddelde financiële beperking.

Over Lars Norden
Prof.dr. Lars Norden is op 1 april 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Banking and Finance, vanwege het Erasmus Trustfonds. Deze leerstoel is opgericht om kwalitatief hoogstaand onderzoek naar bancaire kredietverschaffing mogelijk te maken, in het bijzonder financiering van het MKB, kredietrisico, productie en delen van informatie, bankregulering en accounting.

Norden is als onderzoeker verbonden aan het European Banking Center van Tilburg University en verricht tevens onderzoek in het kader van het Duisenberg Research Fellowshipprogramma. Hij is als gastonderzoeker verbonden geweest aan de Getulio Vargas Foundation van Indiana University en het onderzoekscentrum van de Duitse centrale bank. Hij promoveerde aan University of Mannheim (bedrijfskunde) en heeft universitaire diploma's van de University of Mannheim en ESSEC Business School. Hij treedt regelmatig op als spreker op belangrijke conferenties en zijn werk is in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Norden doceert bankzaken, bedrijfsfinanciering en kredietrisico.

Meer informatie

Voor meer informatie: Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, Y (010) 4081216 of E press@eur.nl