Kristel Baele nieuwe voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft Kristel Baele benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Ze volgt per 1 december 2015 Pauline van der Meer Mohr op, die na bijna zes jaar terugtreedt. Baele is nu nog interim-voorzitter van Hogeschool Leiden.

Drs. Kristel Baele (1959) is sinds mei van dit jaar interim-voorzitter van Hogeschool Leiden. Daarvoor was ze van 2008 tot en met 2014 vicevoorzitter van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In de periode daarvoor werkte Baele als zelfstandig interim-directeur en bestuursadviseur, voornamelijk in het wetenschappelijk hoger onderwijs, waaronder Universiteit Leiden. Ze begon haar carrière in Nederland aan TU Delft: achtereenvolgens als adjunct-directeur van de Universiteitsbibliotheek en faculteitsdirecteur Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek.

De in Vlaanderen geboren Baele behaalde in 1979 haar bachelordiploma Politieke en Sociale Wetenschappen (cum laude) aan de Rijksuniversiteit Gent en twee jaar later haar masterdiploma in dezelfde studierichting (afstudeerrichting organisatiesociologie) aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Ook volgde zij het Executive Management Program aan business school IMD (Lausanne).

Baele, die sinds 1991 in Nederland woont, bekleedt ook een reeks functies naast haar reguliere werkzaamheden: lid van de Onderwijsraad, lid van de Raad van Advies van EP-Nuffic, lid van de Raad van Toezicht van de Politieacademie en lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein. Ook is ze actief geweest in diverse initiatieven en organisaties op het gebied van ondernemen, zorg en valorisatie.

Ervaren bestuurder
Hans Smits, voorzitter van de Raad van Toezicht: "Kristel Baele is een ervaren bestuurder in het hoger onderwijs die beschikt over een groot netwerk. Ze heeft een bewezen staat van dienst in het collegiaal besturen van grote, complexe organisaties. Daarnaast is Kristel Baele bedreven strategisch leider en een verbinder die gericht is op innovatie. Tenslotte heeft ze een sterke internationale en maatschappelijke oriëntatie. Met haar achtergrond is Kristel Baele uitstekend in staat om leiding te geven aan de Strategie 2018 van de Erasmus Universiteit, die gericht is op een sterkere profilering, studiesucces en arbeidsmarkt, onderzoekskwaliteit en internationalisering. Daarom ben ik erg verheugd met haar benoeming.”

De Raad van Toezicht is tot benoeming overgegaan na consultatie van het College van Bestuur, de decanen en de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad.

Benoeming
Baele is benoemd voor een periode van vier jaar. De CvB-voorzitter is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden en houdt zich bezig met het strategisch beleid, internationale aangelegenheden en externe contacten, onder meer met de regio Rotterdam, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen. De salariëring is in lijn met de Wet Normering Topinkomens.

Kristel Baele: “De ambities en uitdagingen van de Erasmus Universiteit inspireerden me om deze stap te zetten. Ik kijk er naar uit om met mijn collega’s in het CvB en de universitaire gemeenschap deze mooie universiteit verder te brengen. Het belang van internationalisering, diversiteit en inclusie en de verbinding met de stad en onze kennispartners zijn thema’s die me uit het hart gegrepen zijn en waaraan ik een bijdrage hoop te kunnen leveren". 

Mr. Pauline van der Meer Mohr (1960) is sinds 1 januari 2010 voorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In juni van dit jaar maakte ze haar vertrek bekend. Pauline van der Meer Mohr heeft vorm en inhoud gegeven aan een belangrijke ontwikkelingsfase van de universiteit. De Raad van Toezicht is haar daar oprecht dankbaar voor.

Meer informatie

Voor vragen of high-resolution beeldmateriaal: Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), (010) 408 1216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen