Kritiek op de Miljoenennota

De Telegraaf
Peter Kavelaars, Professor of Fiscal Economics at Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics

Recentelijk werd in Nederland de Miljoenennota, de verwachte ontwikkelingen en plannen van het kabinet voor het volgende jaar, gepresenteerd. Ook dit jaar bestaat er veel kritiek vanuit experts. Eén van die experts, Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, deelt zijn visie met betrekking tot de belastingen in een artikel van de Telegraaf.

De hoogleraar begint door uit te spreken dat hij het jammer vindt dat vooral de praktische kant van het belastingstelsel aan bod is gekomen. Toch is hij van mening dat staatsecretaris Marnix van Rij het niet slecht heeft gedaan. ‘Er zijn veel wetsvoorstellen geweest, zo'n vijftien. Normaliter stokt het bij zes of zeven. Een ijverige man’, stelt Kavelaars.

Over nieuwe plannen voor het Nederlandse belastingstelsel zijn de meningen verdeeld. Enkele fiscalisten denken steeds vaker aan een complete vernieuwing van het belastingstelsel. Kavelaars ziet dit echter anders: ‘onzin. Het enige wat we moeten doen, is de ingewikkeldheden weghalen. Nu proberen we de burgers te sturen via de belastingen. Maar dat instrumentalisme moet ophouden. Dat maakt het stelsel echt nodeloos complex’, zegt hij.

Professor
Meer informatie

U kunt het volledige artikel van De Telegraaf, 23 september 2023, hierboven downloaden.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen