Kunst slaat brug tussen Rotterdamse hogescholen en universiteit

Kunst slaat brug tussen Rotterdamse hogescholen en

Erasmus Universiteit Rotterdam, Codarts en Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam (WdKA) gaan samenwerken in het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL). RASL wil onder meer een double degree op bachelorniveau ontwikkelen. Vrijdag 11 december 2015 presenteert het RASL haar plannen in het Erasmus University College.

Een student die nu een kunstopleiding wil combineren met een universitair programma moet dit zelf regelen. Hetzelfde geldt voor studenten die twee kunstopleidingen willen volgen. Het Rotterdam Arts & Sciences Lab wil een double degree aanbieden voor studenten met een gericht inhoudelijk en faciliterend programma, deze aanpak is een unicum in Nederland. Uitgangspunt is een vijfjarig programma waarin de student twee bacheloropleidingen aan de Erasmus UniversiteitCodarts en WdKA kan combineren.

Vanuit de Erasmus Universiteit werken het Erasmus University College en de bachelors van de Erasmus School of History, Culture and Communication hieraan mee. Het programma daagt studenten uit om een brug te slaan tussen wetenschap en kunst en biedt hen gelegenheid hun diverse talenten te ontwikkelen. Een programma voor de student die niet moet, kan en wil kiezen.

Experimenteren
RASL wordt een lab waar kunst en wetenschap, studenten en docenten, onderwijs en onderzoek samenkomen, met ruimte voor experimenten en nieuwe samenwerkingsverbanden en verschijningsvormen. Het Lab onderscheidt drie typen experimenten: op het gebied van onderzoek, onderwijsvormen en onderwijsaanbod. RASL streeft naar interdisciplinair onderzoek door de drie partners, met specifieke aandacht voor versterking van de kwaliteit van kunstonderzoek. Dat gebeurt bijvoorbeeld door meer docerende kunstenaars toegang te geven tot de promotie aan de Graduate School for Social Sciences and Humanities aan de EUR.

Via het Lab willen de partners hun onderwijservaringen uitwisselen en zich richten op innovatie en ontwikkeling van onderwijsvormen. Op het moment bestaat er al een samenwerking tussen EUR en Codarts in de vorm van een lectoraat Blended Learning kunstonderwijs, door een wetenschapper van EUR. Hij onderzoekt hoe digitale leermiddelen het meer traditionele kunstvakonderwijs kunnen verbeteren. RASL wil dit soort samenwerkingen verbreden en versterken. Ten slotte onderzoekt RASL de mogelijkheden voor nieuwe studieonderdelen, te starten met de double degree.

Rotterdam
De samenwerking is niet alleen van belang voor studenten, docenten en onderzoekers van de drie partners maar ook voor de stad Rotterdam. RASL versterkt het internationale artistieke profiel van Rotterdam binnen kunst en wetenschap door het verhogen van Rotterdams artistieke praktijken en het verrijken van haar artistieke netwerken. Hiermee geeft het een innovatieve impuls aan artistieke praktijken en netwerken in Rotterdam.

(beeld: Lip Stick (studenten Codarts) tijdens de dies natalis 2015 - Michelle Muus)

 

Meer informatie

Media zijn van harte uitgenodigd om bij de feestelijke lancering in het Erasmus University College aan de Nieuwemarkt 1 aanwezig te zijn. Aanvang 15.15 uur.

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: T (010) 408 1216, E press@eur.nl
Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam: 
Matthew Armitage T (010) 794 4793, E m.s.armitage@hr.nl 
Codarts Rotterdam: Karlijn Verschoor, (010) 217 1174, E kmverschoor@codarts.nl