KVS kiest Bas Jacobs als nieuwe voorzitter

KVS kiest Bas Jacobs als nieuwe voorzitter

Tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) in december van het vorig jaar, heeft prof.dr. Arnoud Boot (UvA) het voorzitterschap van de KVS overgedragen aan Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics.

Arnoud Boot was 8 jaar lang (2006-2014) voorzitter van de KVS en onder zijn leiding heeft de vereniging in de afgelopen jaren verder bijgedragen aan het publieke- en economische beleidsdebat. Zo organiseerde de KVS vele interessante bijeenkomsten met vooraanstaande economen uit het buitenland, waaronder: Larry Summers, Robert Schiller, Carmen Reinhart en Stanley Fisher.

Bas Jacobs zegt vereerd te zijn met zijn benoeming: ‘De KVS is een illustere beroepsvereniging en  als voorzitter ga ik mij inzetten om meer jonge, academische economen hierbij te betrekken.

De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde is in 1849 opgericht en is daarmee de oudste beroepsvereniging van economen ter wereld. Het doel van de Vereniging is het bevorderen en verscherpen van de economische kennis via het organiseren van intensieve gedachtewisselingen tussen de leden, door het uitgeven van publicaties en via het bevorderen van contacten met vakgenoten.

Al meer dan 100 jaar stellen erkende deskundigen uit de wetenschap en de praktijk jaarlijkse Preadviezen op over een actueel economisch thema. Tijdens de jaarvergadering in december vindt een discussie rond deze Preadviezen plaats, waarbij recentelijk de traditie is gegroeid, dat de discussie vooraf wordt gegaan door een beschouwing van een hoofdrolspeler in het politieke debat over het desbetreffende thema. De Preadviezen worden in gedrukte vorm enkele weken voor de jaarvergadering aan de leden ter beschikking gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communication officer Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, mobiel 06 53 641 846