Kwaliteit verdient meer plaats in discours over kunst

Kwaliteit verdient meer plaats in discours over kunst

De kunstwereld wordt democratischer en internationaler, maar niet noodzakelijk transparanter. Dat stelt prof.dr. Filip Vermeylen in zijn oratie ‘The eye of the beholder? Evolving notions of quality in the global art market’. De voortschrijdende globalisering en de digitale revolutie stelt het aloude systeem van waardebepaling door specialisten aan de kaak. Tegelijk verschuift de beleving van kunst enorm dankzij internet. Vermeylen pleit in zijn oratie ervoor om kwaliteit weer een plaats te geven in het discours over kunst. Hij aanvaardt vrijdag 12 juni 2015 het ambt van bijzonder hoogleraar Cultural economics of global art markets in de Erasmus School of History, Culture and Communication vanwege het Erasmus Trustfonds.

In zijn oratie gaat Vermeylen in op de processen van evaluatie en valorisatie in de beeldende kunsten. De meeste waarnemers en academici gaan ervan uit dat criteria voor de kwaliteitsbepaling van kunst niet objectief vastgesteld kunnen worden. Daarom beroepen we ons op experts en tal van instituties zoals galeriehouders, kunsthistorici en critici, maar ook financiële adviseurs en veilinghuizen die kunst ieder op hun manier legitimeren en naar waarde schatten. Intermediairen die actief zijn in de markt doen dit door een prijs te bepalen, terwijl de actoren in de kunstwereld (zoals musea) eerder artistieke merites zullen aanhalen. Vermeylen bekijkt nader wie deze experts zijn en hoe ze te werk gaan.

De waarde van kunst
Doet kwaliteit er nog toe in een mondiale kunstmarkt en in de digitale omgeving, en hoe stelt je die vast? In de Renaissance bestonden heldere criteria om de waarde van kunstwerken te bepalen op basis van compositie, kleurpalet, ontwerp en expressieve vermogen. Later kwamen daar nieuwe elementen bij en kwam een canon tot stand van de beste kunstwerken en kunstenaars. Kunstliefhebbers in opkomende economieën zoals India of Brazilië kunnen er andere ideeën over kwaliteit op na houden, en om andere redenen dan verzamelaars in het westen overgaan tot kunstaankopen. Laagdrempelige websites laten het toe om musea virtueel te bezoeken of een werk online aan te schaffen, en via sociale media heeft iedereen met een smartphone of computer een stem gekregen in het debat omtrent waarde in de kunst.

 Over Filip Vermeylen
Prof.dr. Filip Vermeylen is sinds 2006 verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was tevens verbonden aan de Universiteit Leuven en fellow aan de universiteit van Antwerpen en aan de Vrije Universiteit. Vermeylen is op dit moment gastdocent bij Christie’s Education London.

Vermeylen promoveerde aan Columbia University in New York in 2002. Zijn onderwijs en research richt zich voornamelijk op de geschiedenis en het functioneren van kunstmarkten, de notie van kwaliteit in beeldende kunsten, opkomende kunstmarkten en de rol van intermediaren in de kunstwereld als smaakbepalers. Zijn benadering van deze onderwerpen is interdisciplinair en transnationaal. Hij combineert daarbij inzichten uit de culturele economie, kunstgeschiedenis en nieuwe mediastudies.

Meer informatie

Team Persvoorlichting, T (010) 408 1216 E press@eur.nl