Kwetsbare ouderen gebaat bij maatwerk

De hooggespannen verwachtingen van integrale zorg voor kwetsbare ouderen worden niet waargemaakt. Deze vorm van zorg, waarbij professionals en instanties nauw samenwerken, moet meer worden toegespitst op individuele behoeftes: kwetsbare ouderen hebben maatwerk nodig. Ook binnen onderzoek dienen we beter rekening te houden met de diversiteit van kwetsbare ouderen. Dat blijkt uit het proefschrift van gezondheidswetenschapper Willemijn Looman. Looman verdedigt haar proefschrift vrijdag 14 december 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Willemijn Looman onderzocht voor haar proefschrift of de hooggespannen verwachtingen van integrale zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen wel gerechtvaardigd zijn. Ze bestudeerde het ‘Walcheren Integrale Zorgmodel’ (WIZ), waarbij kwetsbare ouderen worden opgespoord en hun zorg- en ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht. De praktijkverpleegkundige binnen de huisartsenpraktijk voert het zorgplan uit, coördineert de zorg en ondersteuning, en verzorgt de afstemming met andere professionals door multidisciplinaire overleggen, protocollen en dossiers.

Beetje meer kwaliteit van leven

Voor haar evaluatieonderzoek volgde Looman twaalf maanden lang 377 kwetsbare ouderen: 184 van hen kregen zorg en ondersteuning via WIZ. Ze vergeleek hen met 193 kwetsbare ouderen die reguliere zorg ontvingen. Uit het onderzoek blijkt dat WIZ een matig positief effect heeft op kwaliteit van leven en ook zorgt voor meer ruimte voor liefde en vriendschap bij kwetsbare ouderen.

Geen effect op gezondheid

Maar de aanpak heeft geen effect op gezondheid en zelfredzaamheid. Ook blijkt dat WIZ niet kosteneffectief is. Die resultaten sluiten aan op literatuuronderzoek uit binnen- en buitenland.

Het ontbreekt aan een heldere visie op de te verwachten uitkomsten. “Er is beperkt aandacht voor welzijn, terwijl juist deze uitkomst veelbelovend lijkt”, aldus Looman.

Dé kwetsbare oudere bestaat niet

Kwetsbaarheid kent vele gezichten, dé kwetsbare oudere bestaat niet, aldus de promovendus. Ze ontwikkelde zes kwetsbaarheidsprofielen op basis van data van ruim 43.000 ouderen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg, variërend van relatief gezond tot meervoudig kwetsbaar. Als meer rekening gehouden wordt met deze diversiteit, kunnen instanties hun interventies hierop beter afstemmen, geeft Looman aan.

Ten slotte heeft effectieve integrale zorg ook evaluatieonderzoek nodig dat integraal, continu en persoonsgericht is. Het is volgens Looman nodig meer verbinding te leggen tussen onderzoek, praktijk en beleid. Onderzoekers kunnen meer en beter samenwerken, en ook de uitwisseling met de praktijk kan meer continu en sneller.

  • Over Willemijn Looman

    Willemijn Looman studeerde af bij de Research Master Behavioural and Social Sciences aan Rijksuniversiteit Groningen. In 2011 startte ze bij ESHPM als junior-onderzoeker en in 2017 is Looman begonnen als post-doc bij het SELFIE project. In dit Horizon2020 project staat integrale zorg voor mensen met multimorbiditeit centraal.

Promovendus

Willemijn Looman

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief

Gerelateerde content

Promotie W.M. Looman

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen