Landelijke Strafrechtsdag groot succes

Op vrijdag 27 mei vond de Landelijke Strafrechtsdag plaats, dit jaar georganiseerd door de vaksectie strafrecht van ESL. Omdat Nederland op het moment voorzitter is van de Europese Unie was als thema gekozen De invloed op de Europese Unie op ons strafrecht.

De opzet van de dag was bijzonder. Na lezingen verzorgd door prof. Pieter Verrest, Jan Terstegen (directeur Europese Aangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie), Judith Sargentini (lid Europees Parlement) en Kasper van der Schaft (officier van justitie), vond een plenaire discussie plaats met de zaal en een panel van ‘Brusselse referenten’ (ambtenaren van de Europese Commissie, Europees Parlement, de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU en onderhandelaars van het Ministerie van Veiligheid en Justitie). Zo kon in de – zeer levendige – discussie telkens het verband worden gelegd tussen wetenschappelijke inzichten en de praktijk van EU-beleid en wetgeving.

Deze opzet werd ’s middags herhaald in de workshops waarin leden van de vaksectie strafrecht van ESL inleidingen verzorgden op actuele Europese thema’s als detentie(omstandigheden), procedurele rechten en terrorismebestrijding. Daarbij gingen de referenten in op o.a. het onderhandelingsproces en toekomstige ontwikkelingen. Dit leidde tot een diepgaande uitwisseling van ideeën met de deelnemers aan de Landelijke Strafrechtsdag.

De Landelijke Strafrechtsdag was met de hoge opkomst en het grote enthousiasme van de deelnemers een geweldig succes. Ook nadat de dag feestelijk was afgesloten in de Faculty Club ging de discussie over het Europees strafrecht tussen de deelnemers elders nog verder.