Langdurige stagnatie?

Langdurige stagnatie?

Zijn we de Grote Recessie voorbij? Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, betoogt in zijn artikel dat er weliswaar economische verbetering is, maar dat er toch weinig reden is voor optimisme. Het grootste macro-economische gevaar is volgens Jacobs een langdurige stagnatie met extreem lage inflatie door chronische onderbesteding en structurele schade door hysterese.

'Een visie op macro-economische politiek' ontbreekt volgens Jacobs volledig in Nederland. Alle beschikbare data wijzen op fragiel economisch herstel, sterke hysterese-effecten en een aanzienlijk risico op langdurige stagnatie. Beleid uitsluitend gericht op structurele hervormingen en budgettaire orthodoxie is volgens hem 'de vijand van het goede'.

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in het tijdschrift van Economisch Statistische Berichten (ESB) d.d. 8 september 2016.