Langer en gezonder leven door preventie

Langer en gezonder leven door preventie

Effectieve preventie leidt niet altijd tot minder zorguitgaven, maar dat hoeft ook niet. Dat stelt gezondheidseconoom David Rappange in zijn proefschrift over investeringen in toekomstige gezondheid. Preventie kan namelijk wel een goede investering zijn als het -tegen aanvaardbare kosten- bijdraagt aan een langer en gezonder leven. Rappange verdedigt zijn proefschrift donderdag 19 mei 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een lang leven in goede gezondheid is een belangrijk doel voor de meeste mensen, maar steeds vaker lijden mensen aan ziekten die vermijdbaar zijn, omdat ze ontstaan door ongezond gedrag. Die ziekten kunnen dus uitgesteld of voorkomen worden, maar dit vereist een sterkere focus op toekomstige gezondheid, zowel bij beleidsmakers als bij individuen.

Leefstijl en levensverwachting
Rappange onderzocht in zijn proefschrift Future Health: A Policy and an Individual Perspective in hoeverre mensen rekening houden met de gevolgen op lange termijn van huidig gedrag en hoe zij denken over hun toekomst. Hierdoor ontstaat meer inzicht in individueel gezondheidsgedrag. Het blijkt dat mensen in Europa heel verschillend denken over hun eigen levensverwachting en dat er belangrijke associaties zijn tussen eigen verwachtingen over toekomstige gezondheid en levensduur en tussen leefstijl. Zo verwachten rokers in Nederland gemiddeld significant minder oud te worden dan niet-rokers, maar voor veel andere Europeanen gaat dit niet op. Ook zijn er belangrijke verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen. Deze inzichten zijn van belang voor het ontwikkelen en het succes van effectieve preventiemaatregelen gericht op leefstijl.

Pakketcriteria
Ook onderzocht hij hoe de pakketcriteria noodzakelijkheid, effectiviteit en doelmatigheid de investeringen in toekomstige gezondheid beïnvloeden. Het gewicht dat we hechten aan toekomstige gezondheid en hoe we omgaan met medische kosten in levensjaren die dankzij succesvolle behandeling worden gewonnen, zijn hierbij belangrijke voorbeelden. Hij concludeert dat de pakketcriteria verder uitgewerkt dienen te worden in relatie tot preventie zodat beleidsmakers ze daarvoor beter kunnen toepassen.

David Rappange is werkzaam bij Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen van het ministerie van VWS.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl