Lans Bovenberg hoogleraar Relational Economics, Values and Leadership

Op 1 januari 2019 is prof. dr. Lans Bovenberg benoemd tot hoogleraar Relational Economics, Values and Leadership aan Erasmus School of Economics. Hij combineert deze deeltijdfunctie met zijn aanstelling als hoogleraar economie aan Tilburg University, waar hij de F.J.D. Goldschmeding-leerstoel bekleedt.

Lans Bovenberg gaat zich richten op relationele economie, waarin de relationele mens centraal staat, in plaats van de rationele en egoïstische homo economicus. Alternatieve modellen voor economisch gedrag en economische relaties die voortkomen uit inzichten uit de psychologie, sociologie en de geesteswetenschappen leveren een relationelere kijk op het onderhouden van zakelijke relaties. Daarnaast gaat hij de invloed van waarden op het bestuur van organisaties onderzoeken.

Samen met het Erasmus Center for Relational Economics, Values & Leadership en op basis van nieuw economisch denken, gaat Bovenberg concrete producten ontwikkelen waarmee bedrijven een relationelere cultuur van bestuur, leiderschap en zakendoen kunnen ontwikkelen. Een goed voorbeeld van zo'n product is Revalue, waarin inspiratie, de diagnostiek van waarden, het coachen van leidinggevenden en teams, rapportage en certificering worden gecombineerd. Bovenberg ondersteunt ook netwerken tussen bedrijfsleiders, academici, docenten en studenten, die het gangbare economische denken in een relationelere richting willen sturen. Eén van deze netwerken is ERGO (Economics, Religion, Governance & Organisation), een interdisciplinair netwerk van economen, filosofen en theologen van Tilburg University, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wat betreft het onderwijs, is Lans Bovenberg van plan het vak relationele economie te ontwikkelen (waarschijnlijk binnen het kader van een nieuw mastertraject dat wordt ontwikkeld in samenwerking met Rethinking Economics) en een cursus aan te bieden voor economiedocenten die lesgeven op de middelbare school. Deze cursussen presenteren een grotere verscheidenheid aan modellen voor menselijk gedrag gebaseerd op een meer relationeel perspectief op economie.

Alumnus Lans Bovenberg

Lans Bovenberg is alumnus van Erasmus School of Economics. Hij behaalde in 1981 zijn MSc in econometrie na het voltooien van zijn scriptie onder begeleiding van emeritus hoogleraar Teun Kloek.

Meer informatie

Ronald de Groot, Erasmus School of Economics: E rdegroot@ese.eur.nl M +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen