Leefsituatie Syrische kinderen in Rotterdam onderzocht

Onder de Syrische statushouders in Rotterdam zijn er veel kinderen en jongeren. Rond de 40% van deze statushouders is jonger dan 18 jaar. Deze kinderen en jongeren wonen vaak samen met hun familie in de stad en proberen met elkaar hun weg te vinden in de nieuwe samenleving. Op veel gebieden gaat het goed met hen, blijkt uit het rapport Kinderen uit Syrië in Rotterdam van sociologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting de Verre Bergen. In het onderzoek staat de Rotterdamse leefsituatie van Syrische statushouders van de leeftijd tussen tien en vijftien jaar centraal.

Het onderzoek ‘Kinderen uit Syrië in Rotterdam’ is een surveystudie naar jonge statushouders. Het unieke aan dit onderzoek is, dat de vragen aan de kinderen zelf zijn gesteld, zodat we kunnen leren hoe zij zelf hun leefsituatie ervaren. De vragenlijst is in de zomer van 2019 door 97 kinderen ingevuld. Ruim de helft van de kinderen woont in gezinnen die deelnemen aan het SNTR-programma. In de vragenlijst werd ingegaan op onder andere de mentale gezondheid, taalbeheersing, het gezin, vrienden en ervaringen op school. Ook kwam aan bod wat zij van het leven in Nederland vinden.

Positief beeld over hun leefsituatie

Het rapport geeft over het algemeen een positief beeld van hun leefsituatie. Kinderen rapporteren een goede mentale gezondheid. Ze zijn positief over hun Nederlandse taalbeheersing en geven hun taalvaardigheid gemiddeld een 7,7. Kinderen zijn erg tevreden met school en hebben veel vertrouwen in de mogelijkheden die het Nederlandse onderwijs hen biedt. Ook zijn kinderen positief over hun (vaak gemengde) vriendengroep. De meesten voelen zich thuis in Nederland en zien de mensen in Nederland overwegend als aardig en behulpzaam.

Veel kinderen vertalen voor ouders

Een punt van aandacht is dat een groot deel van de kinderen regelmatig vertaalt voor de ouders. Dit kan een grote belasting zijn met negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling, omdat kinderen minder tijd hebben voor school en om te spelen. Een ander aandachtspunt is dat weinig kinderen aangaven dat ouders hen helpen als ze op school iets niet begrijpen. In de afgelopen maanden, waarin kinderen vaak alleen online onderwijs hebben gekregen, kan dit voor deze groep extra moeilijk zijn geweest.

Een op vijf ervaart uitsluiting en discriminatie

Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de kinderen graag meer vrienden zou willen hebben. Ook geeft één op de vijf kinderen aan weleens uitsluiting te ervaren in Nederland; zij zijn uitgescholden of hoorden dat ze beter terug kunnen naar hun eigen land.

Over Stichting De Verre Bergen

Stichting De Verre Bergen wil Rotterdam beter en sterker maken. Dat doet zij door sociaal maatschappelijke programma’s te bedenken, te steunen, te ontwikkelen, uit te voeren, continu te verbeteren en te onderzoeken op maatschappelijk rendement en de kennis hierover te delen.

Over Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR)

SNTR wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving is het doel.

Downloaden

Het EUR Bridge rapport Kinderen uit Syrië in Rotterdam. Een surveyonderzoek onder 10 tot en met 15-jarigen over hun leven in Nederland | Barbara van der Ent
Het EUR Bridge project staat onder leiding van prof. dr. Jaco Dagevos, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. De reeds verschenen rapporten zijn hier te downloaden

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038 kooistra@essb.eur.nl

Charlotte Caesar, persvoorlichter van SNTR,  ccaesar@sntr.nl | T +31 10 3101100 | M +31 6 57048685 (voor benaderen families en kinderen)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen