Legal Tech is essentieel voor de toekomstige jurist: “Studenten zitten te prutsen met zo’n gedrukt wetboek”

Evert Stamhuis

In alle sectoren spelen innovatie en technologische ontwikkelingen een steeds grotere rol, ook in het recht. Nieuwe technieken bieden kansen en maken tijdrovend papierwerk steeds meer verleden tijd. Evert Stamhuis, hoogleraar Law and Innovation aan Erasmus School of Law, licht de invloed van technologische ontwikkeling in het recht toe aan Advocatie en pleit voor het goed aanleren van legal tech aan studenten.

Technieken zoals tekstherkenning en steeds slimmere zoekmachines maken het leven van de 21e -eeuwse jurist een stuk eenvoudiger. Legal Tech kan saai en routinematig werk steeds beter vervangen en zal alleen maar een grotere rol gaan spelen in de juridische sector. Toch hoeven juristen volgens Stamhuis niet te vrezen om vervangen te worden door een machine: “Er zitten allerlei andere componenten aan het juridische werk waar de technologie de komende vijftig jaar geen verbeteringen in kan brengen, daar zouden machines alleen maar achteruitgang betekenen.”

“[Legal tech] kan sommige dingen van het werk makkelijker maken, maar het zou ook tijd kunnen geven om bepaalde dingen, waar juristen nu te weinig tijd voor hebben, beter te doen”, vervolgt Stamhuis. “Goed luisteren naar je client, meer tijd besteden aan een onderhandelingsgesprek met je wederpartij. Die tijdsdruk wegnemen zou niet betekenen dat de jurist zonder werk zit, hij gaat slechts andere dingen doen.”

Prutsen met een wetboek

Juist omdat legal tech zorgt voor een veranderende rol van de jurist en een toenemende invloed heeft op het recht, is het zaak dat rechtenstudenten uitvoerig kennis maken met de technologie, vindt Stamhuis: “de kennis die een jurist paraat moet hebben is veel beter beschikbaar in de cloud. Het negentiende-eeuwse beeld van de jurist als bron van kennis zie je echter nog veel terug in de juridische opleidingen, wanneer studenten zitten te prutsen met zo’n gedrukt wetboek. Natuurlijk zijn er veel goede argumenten voor, maar tegelijkertijd is het achterhaald.”

Tijdens de opleiding moet al voldoende aandacht zijn voor het gebruik van techniek, zegt Stamhuis: “het is belangrijk dat studenten de mogelijkheden en kansen van de ontwikkelingen inzien. (…) We leren studenten te werken met de verschillende platformen, en hoe ze deze kunnen beoordelen. Hoe de keuze voor een bepaald zoekplatform bijvoorbeeld invloed heeft op de – al dan niet objectieve – resultaten die je krijgt.”

De rechtenstudenten van nu zijn de wettenschrijvers van de toekomst en juist ook daarom is een basiskennis van technologische innovatie essentieel, concludeert de hoogleraar Law and Innovation: “Ik vind het belangrijk dat studenten snappen wat er in de basis aan de achterkant van die systemen gebeurt. Je ziet nu al dat, op afdelingen van departementen waar geautomatiseerde uitvoeringspraktijk een grote rol speelt, het schrijven van een wetstekst hier volledig op is aangepast. Aan juristen wordt gevraagd: maak een juridische bron die geschikt is voor automatisering. Dat kan je alleen maar doen wanneer je die geautomatiseerde praktijk enigszins begrijpt.”

Professor
Evert Stamhuis, hoogleraar Law and Innovation
Meer informatie

Lees het hele artikel van Advocatie hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen