Leiden-Delft-Erasmus universiteiten stellen ‘minors’ open voor elkaars studenten

Studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam krijgen vanaf komend collegejaar gegarandeerd toegang tot elkaars verbredende minors. Deze minors zijn bedoeld voor studenten van heel verschillende opleidingen. Minors bieden studenten de mogelijkheid om zich buiten de grenzen van de eigen opleiding te oriënteren of om zich juist verder te verdiepen in de eigen discipline. ​

In de aanmeldingsperiode van 1 mei tot en met 31 mei stellen de drie universiteiten 30 procent van de plaatsen in de verbredende minors beschikbaar voor studenten van de beide andere universiteiten. Daarnaast zullen ze wederzijdse deelname aan de minors stimuleren en faciliteren. Voorheen was de mogelijkheid deel te nemen aan een minor van een andere universiteit wel aanwezig, maar in de praktijk beperkt.

Toegankelijk maken onderwijs
De Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Met het gezamenlijk en unaniem openstellen van de minors maken de drie universiteiten een stap naar het realiseren van één van de doelstellingen van hun samenwerking: het verbreden en het onderling beter toegankelijk maken van elkaars onderwijs. Hiermee komen ze ook tegemoet aan de wens van de studenten van de drie universiteiten.

Gezamenlijke minor Responsible Innovation
Ook hebben de drie universiteiten een eerste gezamenlijke minor ontwikkeld: Responsible Innovation. Deze is in het collegejaar 2014-15 voor het eerst succesvol aangeboden. In de naaste toekomst willen de universiteiten meer gemeenschappelijke, multidisciplinaire minors aanbieden. Daarin worden de vakken verzorgd door docenten van de drie universiteiten en krijgen studenten de mogelijkheid met andere studenten van verschillende opleidingen te werken aan multidisciplinaire vraagstukken.

Over minors
De meeste bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit hebben een major-minor structuur, met een minor-ruimte van 15 tot 30 studiepunten (EC). Deze minorruimte biedt studenten de mogelijkheid om zich buiten de grenzen van de eigen opleiding te oriënteren of om zich juist verder te verdiepen in de eigen discipline. Met een goed gekozen minor vullen studenten hun eigen opleiding aan met kennis, inzicht en vaardigheden uit andere disciplines. Ook kunnen ze alvast voorsorteren voor de master die ze willen volgen na hun bachelor.

Op 23 april bemannen Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit een stand op de minormarkt van TU Delft. Kijk op de sites van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam voor het minoraanbod:

www.eur.nl/minor 

www.minor.tudelft.nl

www.onderwijs.leidenuniv.nl/minoren

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen