Leiders die belonen krijgen meer ideeën van werknemers

Leiders die belonen krijgen meer ideeën van werknemers

Genereren van ideeën is van essentieel belang voor bedrijven om processen en de efficiëntie te verbeteren. Er bestaat een direct verband tussen het soort leiderschap en het aantal succesvol gegenereerde ideeën. Nieuw onderzoek van universitair docent Dirk Deichmann van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) toont aan dat leiders die met beloningen werken om hun werknemers te motiveren de meeste ideeën krijgen.

Een voortdurende stroom van ideeën in het bedrijf kan nieuwe bronnen van inkomsten creëren en leiden tot grote besparingen en winsten.  Het lijkt er echter op dat het type leider een bepalende factor is voor de hoeveelheid ideeën die werknemers aanleveren. Het is daarom van groot belang te weten wat voor soort leider het bedrijf bestuurt. Dr. Dirk Deichmann onderzocht twee leiderschapsstijlen en hun invloed op het genereren van nieuwe ideeën.

Transformationeel versus transactioneel leiderschap
De transformationele leider motiveert de werknemer op intrinsiek niveau en formuleert en deelt een toekomstvisie, is een rolmodel en stimuleert de werknemer om zich verder te ontwikkelen.
De transactionele leider stelt de werknemer een doelstelling en biedt hem een beloning aan als hij deze haalt. Deze leider stimuleert de extrinsieke motivatie van werknemers door werknemers die hun doelstellingen halen een beloning of andere extra's in het vooruitzicht te stellen.
Intrinsieke motivatie wordt vaak verbonden met creativiteit en daarom zou men verwachten dat de transformationele leider, de leider die de werknemers intrinsiek motiveert, zijn werknemers het beste kan stimuleren om ideeën te genereren. Het tegendeel is echter waar.

Extraatjes motiveren meer
Uit Deichmanns onderzoek blijkt dat transactionele leiders, de leiders die premies en extraatjes in het vooruitzicht stellen, mensen motiveren om meer ideeën in te brengen. Dit type leider geeft werknemers duidelijke instructies en passende en tastbare beloningen voor het behalen van doelstellingen, zoals het genereren van meer ideeën. Het is evident dat factoren die werknemers extrinsiek motiveren (zoals beloningen) beter werken dan factoren die werknemers intrinsiek moeten stimuleren.

Deichmann concludeert dat werknemers met een transactionele leider gemiddeld 14 procent meer ideeën genereerden dan werknemers met een transformationele leider. Hoe sterker de transactionele aspecten bij een leider, hoe meer ideeën er uit de werknemers komen. Volgens  Deichmann moeten organisaties het bewustzijn van de transactionele leiderschapsstijl bevorderen en managementprogramma's ontwikkelen waarin leiders deze vorm van leiderschap verkennen en ontwikkelen.

Meer informatie

Olivia Manders, Media Officer RSM, T (010) 408 2028 E manders@rsm.nl