Les van de brexit: kalm aan met hervormen pensioen

Les van de brexit: kalm aan met hervormen pensioen

‘De duivel heeft alle goede liedjes’ zei de voormalige Britse pensioenminister Steve Webb onlangs op een congres aan de Erasmus School of Economics, verwijzend naar de slogans van de brexiteers: ‘Ze pakken onze banen af!’ ‘Er gaan honderden miljoenen per week naar een bodemloze put.’ ‘We hebben niks te zeggen over wat er in Brussel met óns geld gebeurt.’ ‘Het volk is al die experts met hun ingewikkelde analyses zat!’ 

Volgens Onno Steenbeek, praktijkhoogleraar Risicobeheer van Pensioenfondsen binnen de Sectie Finance van Erasmus School of Economics, doet het denken aan de pensioendiscussie, waar de partijen met de meest ingrijpende ideeën de liedjes zingen die blijven hangen: ‘Ze geven ons geld aan de ouderen!’ ‘We hebben niks te zeggen over wat het fonds met óns geld doet.' Na het Britse referendum is in elk geval duidelijk geworden dat het handig is als je een helder idee hebt over wat je wilt bereiken indien je tegenstem gehonoreerd wordt. In de pensioendiscussie is dat nog niet altijd duidelijk. De doelstellingen die langskomen zijn divers en in veel gevallen bovendien nogal vaag: een ‘goed, eerlijk, transparant, flexibel’ pensioen, met ‘keuzevrijheid en voor iedereen’, met ‘helder en ondubbelzinnig toezicht’, zonder precies te definiëren wat met die termen wordt bedoeld

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in het Financieele Dagblad d.d. 11 juli 2016.