Les van de crisis niet geleerd

Les van de crisis niet geleerd

Salarisverhogingen voor topbankiers leiden tot grote ophef. Maar de wezenlijke problemen in de financiële sector blijven liggen. Bas Jacobs, bijzonder hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, geeft zijn mening in De Telegraaf, d.d. 4 april 2015.

‘De salarisdiscussie is een bliksemafleider. Het is een symptoom van een niet-functionerend stelsel. Maar het is niet het echte probleem.’ Aldus Jacobs. ‘Kleinere, minder complexe, minder verknoopte en zwaarder gekapitaliseerde banken zijn hoognodig. Want het financiële systeem is naar mijn inschatting vrijwel even fragiel en instabiel als voor de crisis.’

Meer informatie

Zie hieronder het volledige artikel uit De Telegraaf, d.d. 4 april 2015.