Levensverwachting is niet wat je denkt dat het is

Oude vrouw
Cristian Newman (Unsplash)

Leef je liever in een wereld waar iedereen 80 jaar wordt of in een maatschappij waar de helft van de bevolking met 40 sterft en de andere helft als 120 jarige? Interessant is dat beide samenlevingen dezelfde levensverwachting hebben: 80. De levensverwachting is de gemiddelde leeftijd bij overlijden. Het zegt ons niets over de verdeling van sterfgevallen over de leeftijden. Maar velen van ons geven om die verdeling.

In Europa en Noord-Amerika is de levensverwachting vanaf het begin van de 19e eeuw snel gestegen, vooral als gevolg van de dalende zuigelingen- en kindersterfte, waardoor de sterfte zich steeds meer rond de oudere leeftijd concentreerde. De stijging van de levensverwachting viel dus samen met een afname van de ongelijkheid in leeftijd bij overlijden. Sinds de tweede helft van de 20e eeuw zijn de meeste verbeteringen van de levensverwachting echter te danken aan dalingen van de sterftecijfers op oudere leeftijden. Als gevolg daarvan is de ongelijkheid in de leeftijd waarop mensen sterven in sommige landen, waaronder de Verenigde Staten (VS), toegenomen.

Onze studie

Wat kan er worden geconcludeerd over veranderingen in de volksgezondheid wanneer een stijgende levensverwachting gepaard gaat met toenemende ongelijkheid in de leeftijden waarop mensen sterven? Deze vraag stellen wij aan de orde in ons lopend onderzoek.

Lees de volledige blog door rechtsboven naar het Engels te switchen.

Promovendus

Jawa Issa

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen