Lichaamsmodificatie uitvoeren: strafbaar of een eigen keuze?

Martin Buijsen

Het afstotelijk vinden van het eigen lichaam staat bekend als het syndroom van Body Dysmorphic Disorder (BDD). Mensen die lijden aan BDD ondergaan in toenemende mate lichaamsmodificatiebehandelingen. Bij dit soort behandeling kan gedacht worden aan het creëren van een slangentong door de tong te splitsen, de oren te veranderen in elfenoortjes en het injecteren van oogballen met zwarte inkt. Het uitvoeren van dit soort handelingen is echter verboden voor artsen, daarom wordt dit door artists zonder medische achtergrond gedaan. Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, liet zich hierover uit in De Telegraaf: “Volgens de wet zijn dit burgers die schade toebrengen aan het lichaam van een ander.” 

Het ondergaan van extreme lichaamsmodificaties brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit komt mede doordat de behandelingen niet uitgevoerd worden door artsen. Het is artsen namelijk niet toegestaan om dit soort behandelingen uit te voeren, omdat het in strijd is met de professionele eed die ze hebben afgelegd. In die eed verklaren artsen dat zij nooit iemand zullen schaden.  

Medisch onbevoegden  

Burgers die lichaamsmodificatiebehandelingen uitvoeren zijn dus geen artsen en hebben geen medische achtergrond. Het zijn medisch onbevoegden die strafbaar zijn, omdat zij schade toebrengen aan het lichaam van een ander. Buijsen zegt: "Daarmee is het juridisch gezien mishandeling." Hij beargumenteert dat het uitvoeren van lichaamsmodificatiebehandelingen zelfs als ernstige mishandeling kan worden gezien in het geval dat de ingreep niet ongedaan gemaakt kan worden. Naast het uitvoeren van ingrepen voor lichaamsmodificatie is het ook strafbaar voor medisch onbevoegden om iemand een pijnstillende injectie te geven of te hechten. Dit zijn handelingen die alleen een arts of verpleegkundige mag uitvoeren. Buijsen: "Iemand die hier niet voor is opgeleid, mag dit onder geen beding doen." 

Contract zonder juridische waarde 

Medisch onbevoegden kunnen mensen die lichaamsmodificatie willen ondergaan contracten aanbieden. In die contracten staat dat de personen zelf kiezen voor de ingreep. Op deze manier willen de medisch onbevoegden voorzichtigheid betrachten. Buijsen geeft echter aan dat zulke contracten geen enkele juridische waarde hebben: "Je komt iets overeen met elkaar dat het daglicht niet kan verdragen." Het ondergaan en het uitvoeren van lichaamsmodificatiebehandelingen komt dus niet zonder risico’s.  

 

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen