Ligt er een eurocrisis op de loer?

Erasmus School of Economics

Mary Pieterse-Bloem, Professor of Financial Markets at Erasmus School of Economics and Global Head Fixed Income at the Global Investment Center of the Private Bank of ABN AMRO, is een van de leden van het BNR Nieuwsradio beleggerspanel. Onderwerp van discussie zijn de risicorapportage Financiële Markten van het Centraal Planbureau (CPB), volatiliteit op de beurzen en een razend snelle IPO van Douwe Egberts.

Risicorapportage van het Centraal Planbureau

Een nieuwe eurocrisis dreigt als het coronavirus tot een langer durende recessie leidt. In dit scenario lopen de schulden bij bedrijven, banken en overheden over waardoor ze niet meer in de hand te houden zijn. Dat is de conclusie van het CPB in hun Risicorapportage Financiële Markten. Volgens Mary Pieterse-Bloem wijst het CBP voornamelijk op het spanningsveld tussen de oplopende schulden van verschillende partijen. Met name bij overheden, die schulden aangaan om de steunpakketten voor bedrijven te kunnen financieren, lopen de schuldquota’s enorm op. De Europese Centrale Bank koopt op hun beurt al deze schulden op, waardoor de risico opslagen aflopen. Het is terecht dat dat CBP op dit spanningsveld wijst, aldus Pieterse-Bloem.

Volgens het CPB vangen de bedrijven nu de klappen op en is er meer ondersteuning nodig op de lange termijn, anders redden ze het niet. Door dergelijke ondersteuning te bieden komen de overheidsfinanciën in de problemen. Als beleggers zullen we moeten kijken hoe het stof gaat neerdalen, en of er nog voldoende wordt beloond voor het risico wat je in je portefeuille hebt, stelt Pieterse-Bloem. Daarbij moet ook rekenschap worden gegeven aan het feit dat voornamelijk aan de obligatiekant veel beleggers hun portefeuille inrichten op basis van zogeheten benchmark indexen. Als schuldquota’s oplopen, loopt ook het aandeel van zo’n land in de indexen op, waardoor er een natuurlijke beweging van beleggers naar de staatsschuld van dergelijke landen ontstaat, concludeert Pieterse-Bloem.

Volatiliteit op de beurzen

Er wordt gesteld dat er weer een zekere kalmte heerst op de aandelen markten, maar op de achtergrond zou er nog veel onrust zijn. Volgens Mary Pieterse-Bloem is de markt erg verdeeld. Sommige analisten stellen dat het ergste voorbij is, aan de andere kant wordt er geroepen om uit te kijken. Het herstel en heropenen van de economie gaat volgens Pieterse-Bloem heel langzaam en een tweede besmettingsgolf kan mogelijk op de loer liggen. Daarnaast is de volatiliteit breder dan alleen de aandelenmarkt, stelt Pieterse-Bloem. Zo gaat bijvoorbeeld de olieprijs sterk op en neer, met alle aandelen die daar dan weer mee gemoeid zijn.

De beursgang van JDE Peet’s

JDE Peet’s, met daaronder vallend het Nederlandse Douwe Egberts, is weer te vinden op de beurs. Mary Pieterse-Bloem is vanuit privé oogpunt blij om het aandeel terug te zien op de AEX en is verheugd weer eens positief nieuws te lezen over markten. Bij aandelen is het heel belangrijk dat je vooraf de grote beleggingshuizen één op één bezoekt. Dit is nu allemaal en met succes online gedaan aan de hand van een digitale roadshow. Pieterse-Bloem verwacht dat als er weer meer bewegingsvrijheid komt de roadshows niet volledig digitaal zullen blijven, maar dat er zeker gebruik gemaakt zal gaan worden van een online-offline combinatie. Een nieuwe trend is daarmee volgens haar gezet.

Professor

Mary Pieterse-Bloem

Meer informatie

Luister hier naar de hele uitzending van BNR Nieuwsradio, 2 juni 2020.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen