‘Maak mens weer middelpunt van HRM’

Human resource management (HRM) moet menselijke behoeften echt als uitgangspunt gaan nemen. Dat bepleit prof.dr. Dirk van Dierendonck in zijn inaugurele rede op vrijdag 18 december 2015, waarin hij toelicht hoe werknemers het beste tot hun recht komen binnen zo’n ‘mensgerichte benadering’. Van Dierendonck aanvaardt hiermee de bijzondere leerstoel Human Resource Management vanwege het Erasmus Trustfonds aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

HRM combineert het halen van strategische organisatiedoelen met de zorg voor het welzijn van werknemers. Maar wat kunnen organisaties, HRM-afdelingen en managers doen om deze doelen beter op elkaar af te stemmen en bij te dragen aan betrokken personeel in een bloeiend bedrijf?

Van Dierendonck pleit in zijn rede voor een mensgerichte benadering. Die begint met de erkenning dat organisaties in wezen hun werknemers zijn. Organisaties zijn alleen in staat om goed te presteren als de mensen die er werken dat ook doen. Maar tegenwoordig zijn prestaties van werknemers meer verweven met hun eigen welzijn. Het zijn steeds vaker professionals die hun werk zien als een bron van persoonlijke ontwikkeling en geluk, zegt hij. Organisaties die ervoor zorgen dat mensen hun talenten optimaal kunnen inzetten, presteren waarschijnlijk ook beter, stelt de hoogleraar.

Hoe optimaal te functioneren?
Van Dierendonck gaat uit van een visie op welzijn die de persoonlijke ontwikkeling op lange termijn benadrukt. Hij gebruikt hiervoor zes dimensies die overeenkomen met menselijke basisbehoeften: het hebben van levenslust, het ervaren van positieve emoties, het regelmatig bereiken van een gevoel van ‘flow’, het hebben van kwalitatief hoogstaande relaties met anderen, het hebben van een doel in het leven en het streven naar meesterschap.

Maar hoe kunnen organisaties het beste inspelen op deze menselijke behoeften? Een cultuur creëren van respect en vertrouwen is van essentieel belang, stelt Van Dierendonck. Mensen zijn dan minder bang en gevoelens van stress in een organisatie nemen af. Werknemers durven meer risico's te nemen, worden innovatiever, delen informatie en voelen zich erkend. Dan beginnen mensen tot hun recht te komen, zegt hij. Organisaties kunnen op verschillende manieren vertrouwen en respect opwekken. Sommigen kijken bijvoorbeeld bij hun talentmanagement meer naar verwachte prestaties in de toekomst dan naar prestaties uit het verleden.

Mensgericht leiderschap
Een HRM-benadering die zich richt op het laten bloeien van medewerkers, vraagt wel om een mensgerichte leiderschapscultuur. Van Dierendonck pleit voor een dienend en nederiger leiderschap. Dit type leider helpt werknemers persoonlijk te groeien door ze een grotere verscheidenheid aan vaardigheden en competenties te laten gebruiken en ontwikkelen. 

Meer informatie

Ramses Singeling, Media Officer RSM, op +31 10 408 2028 of per e-mail op singeling@rsm.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen