Maakt geld gelukkig? Ook het CBS weet het antwoord niet

Maakt geld gelukkig? Ook het CBS weet het antwoord niet

Onlangs kwam het CBS met een persbericht over geld en geluk. In tegenstelling tot het bekende gezegde, maakt geld wél gelukkig, zo zou blijken uit het onderzoek van het CBS. Robert Dur, hoogleraar Economie van Prikkels en Prestaties aan Erasmus School of Economics, geeft zijn mening in een opinieartikel op de website van Economisch Statistische Berichten.

De onderzoeksbevindingen op dit gebied lopen ver uiteen. Dat wordt veroorzaakt doordat het niet eenvoudig is om het effect van inkomen op geluk vast te stellen. Deels komt dat doordat geluk lastig meetbaar is, een ander probleem is dat inkomen niet alleen een oorzaak, maar ook een gevolg van geluk kan zijn. Tenslotte is er het probleem dat er op de achtergrond andere factoren kunnen zijn die zowel geluk als inkomen bepalen, bijvoorbeeld gezondheid of persoonlijkheid.

Onderzoekers proberen uiteraard om deze problemen op te lossen, maar niemand slaagt daar vooralsnog helemaal in. Dur is daarom van mening dat onderzoekers, zo ook het CBS, voorzichtiger moeten zijn met het formuleren van conclusies op dit gebied. 

Meer informatie

Klik hier om het volledige opinieartikel te lezen op de website van Economisch Statistische Berichten, d.d. 20 maart 2016.