Maarten Bosker benoemd tot bijzonder hoogleraar

Per 1 januari 2017 is dr. Maarten Bosker benoemd tot bijzonder hoogleraar Internationale Handel en Economische Ontwikkeling (International Trade and Development) aan Erasmus School of Economics vanwege de Vereniging Trustfonds.

Maarten Bosker focust zich in zijn onderzoek op de klassieke vragen over de rol die internationale handel speelt in het beïnvloeden van (de ontwikkeling van) de huidige welvaartsverschillen tussen en binnen landen. Hiermee bouwt Bosker voort op recent wetenschappelijk werk waarin hij aantoont dat de analyse van de welvaartseffecten van internationale handel sterk kan worden verbeterd door gebruik te maken van wiskundige inzichten die eerder al werden toegepast in de analyse van netwerk externaliteiten in sociale netwerken. Bosker: ‘Deze methodes zijn, al dan niet in aangepaste vorm, uitermate geschikt voor gebruik in de analyse van de welvaartseffecten van verdere economische integratie in de hedendaagse, veelal grensoverschrijdende productieketens. De voorspellingen zijn eenvoudig empirisch te toetsen aan de hand van goed beschikbare data.’

Over Maarten Bosker

Maarten Bosker houdt zich bezig met het empirisch kwantificeren van de rol van geografie in economische ontwikkeling op zowel internationaal als regionaal niveau. In 2008 ontving hij in New York de Regional Science Association International Dissertation Award voor het beste proefschrift op het gebied van regionale ontwikkeling. Zijn onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften als the Review of Economics and Statistics, The Journal of Urban Economics, The Journal of Development Economics en Regional Science and Urban Economics. Naast zijn wetenschappelijke activiteiten, is hij ook betrokken bij beleidswerk. Zo adviseert hij onder meer de Wereldbank. Bosker is tevens geaffilieerd met het Centre for Economic Policy Research in Londen en verbonden aan het Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich economies.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, mobiel 06 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen