Majone Steketee bijzonder hoogleraar onderzoek naar huiselijk geweld

Dr. Majone Steketee is benoemd tot bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder Intergenerationele overdracht van huiselijk geweld binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door het Verwey-Jonker Instituut.

Overdracht tussen generaties van huiselijk geweld doet zich voor binnen het bredere maatschappelijke probleem van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hoewel de aandacht voor huiselijk geweld is toegenomen, is er nog weinig bekend over de gevolgen op lange termijn voor kinderen. Het is bekend dat kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, of zelf slachtoffer zijn van mishandeling, daarvan negatieve effecten ondervinden.

Lange termijn gevolgen
De leerstoel richt zich op het ontwikkelen van meer kennis over wat de daadwerkelijke gevolgen zijn op langere termijn voor kinderen die huiselijk geweld ervaren. Een langjarige studie zal meer inzicht moeten geven in hoe de intergenerationele overdracht van geweld voorkomen en doorbroken kan worden. Daarnaast wordt in negen Veilig Thuis regio’s en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht nagegaan wat de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling oplevert.

Orthopedagogiek
De leerstoel en de daaraan verbonden promotieplaats passen goed bij de sectie Orthopedagogiek van het Department Psychology, Education & Child Studies omdat daar het complexe samenspel van omgeving, biologie en persoonlijkheid op ontwikkeling van het kind vanaf de geboorte tot de jongvolwassenheid centraal staat.

Onderzoeksdirecteur prof.dr. Peter Prinzie is verheugd dat dr. Majone Steketee met haar in de praktijk opgedane kennis nu verder in langlopend onderzoek gaat uitbouwen en haar kennis gaat delen met studenten. “Studenten Pedagogiek kunnen nu beter inzicht krijgen in het vraagstuk van huiselijk geweld. Een probleem waar zij in de praktijk mee in aanraking zullen komen, zeker in de grootstedelijke context waarin velen zullen gaan werken. Ook de vergroting van de kennis over de intergenarationele gevolgen van huiselijk geweld is van groot belang om in de praktijk en in het beleid met zinvolle interventies te komen.”

Over Majone Steketee
Majone Steketee is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft meerdere internationale onderzoeken verricht naar de zelfrapportage van jeugdcriminaliteit in 33 landen en een vergelijking van het alcohol- en drugsgebruik in 25 Europese landen. Verder is zij nauw betrokken bij het omvangrijke onderzoeksproject naar de leefsituatie van jongeren 'Kinderen in Tel'.  Steketee studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op vrouwenhulpverlening in de psychiatrie. Dr. Majone Steketee is vanaf 2014 voorzitter van Raad van bestuur van het Verwey-Jonker Instituut.

Meer informatie

Marjolein Kooistra | mediarelaties FSW | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl