Mantelzorgers voldaan, maar vaak zwaar belast

Mantelzorgers voldaan, maar vaak zwaar belast

De meeste mantelzorgers ontlenen voldoening aan het geven van zorg, maar zeker als zij een zelf problemen hebben met hun gezondheid of financiën, voelen zij zich ook belast. Dat blijkt uit het proefschrift ‘The impact of caregiving’ van Renske Hoefman. Maatwerk om mantelzorgers te ondersteunen is derhalve erg belangrijk, stelt zij. Beleidsmakers zijn vaak niet op de hoogte van de gevolgen van mantelzorg. Hoefman promoveert donderdag 23 april 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Aandacht voor de gevolgen voor mantelzorgers is niet alleen wenselijk voor mantelzorgers zelf of de naasten voor wie zij zorgen, maar gegeven de zorgen over de houdbaarheid van de langdurige zorg nu en in de toekomst, ook voor de samenleving als geheel.

Invloed mantelzorgers
Hoefman deed voor haar proefschrift onderzoek naar instrumenten om het welzijn van mantelzorgers en de belasting die zij ervaren te meten, met name naar het CarerQol instrument, ontwikkeld om de volledige impact van het verlenen van zorg op mantelzorgers te meten en te waarderen voor gebruik in economische evaluaties.

Maatwerk 
De resultaten van een keuze-experiment onder de algemene bevolking laten zien dat personen liever willen zorgen als zij voldoening ontlenen aan mantelzorg. Mensen verlenen liever geen mantelzorg als zij problemen met hun lichamelijke gezondheid ervaren, relationele problemen met de zorgontvanger hebben en als zij financiele problemen hebben. Dat onderstreept het belang van maatwerk in mantelzorgondersteuning.

Economische evaluaties
Een gewogen somscore van de CarerQol die rekening houdt met deze verschillen bij mantelzorgsituaties kan gebruikt worden in een specifieke vorm van economische evaluaties: multi-criteria analyse. Op deze manier krijgen beleidsmakers een volledig beeld van de bredere maatschappelijk impact van interventies in de gezondheidszorg. Deze informatie ondersteunt hen om publieke middelen zo optimaal mogelijk te verdelen vanuit een maatschappelijk perspectief.

Meer informatie

Team Persvoorlichting, T (010) 4081216 E press@eur.nl