Marli Huijer nieuwe Denker des Vaderlands

Marli Huijer nieuwe Denker des Vaderlands

Vanaf 27 maart 2015 is prof.dr Marli Huijer de nieuwe Denker des Vaderlands. Huijer noemt zichzelf nadrukkelijk geen kamergeleerde en pleit voor vrijuit spreken in de publieke ruimte. Haar eigen denken typeert zij als ´tussendenken´. 'Ik denk vanuit datgene wat voor dit moment actueel en belangrijk is. Ik moet te midden van mensen zijn, weten waar mensen over praten, met welke vragen zij en ik zitten. Welke veranderingen treden er op in de publieke ruimte? Welke mensen kost het moeite om gehoord te worden?' Marli Huijer (1955) is bijzonder hoogleraar Filosofie van mens, techniek en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector Filosofie en Beroepspraktijk aan De Haagse Hogeschool.

Marli Huijer, opvolger van Hans Achterhuis en René Gude, is de eerste vrouwelijke Denker des Vaderlands. 'Vrouwelijke filosofen brengen vaak andere thema’s in, ze leggen andere accenten. Zo is het opmerkelijk dat Hannah Arendt spreekt over nataliteit, geboortelijkheid, terwijl de filosofie van Plato tot Heidegger de mortaliteit centraal heeft gesteld. Vrouwelijke denkers nemen vaak menselijke betrekkingen als uitgangspunt voor hun denken. Dat maakt dat ze aan narrativiteit hechten, omdat verhalen beter dan principes recht doen aan de veelheid van levensstijlen, opvattingen en visies, en omdat verhalen helpen om de tegenstrijdigheden en dilemma’s van het menselijk bestaan onder woorden te brengen. Als Denker des Vaderlands wil ik ook kijken of ik stemmen van anderen, die op een minder goed hoorbare positie zitten dan ik, kan laten klinken.'

Onderzoek en publicaties van Marli Huijer
Huijers onderzoek richt zich voornamelijk op de invloed van nieuwe technologieën op onze opvatting van tijd en hoe we met tijd omgaan. Daarbij heeft zij speciale aandacht voor biomedische, informatie- en communicatietechnologieën. Denkers die haar inspireerden zijn Michel Foucault en Hannah Arendt. Huijer werd bekend bij een groot filosofisch publiek met haar boek Ritme (2011), over het belang van een gezamenlijk leeftritme in de maatschappij. Dit boek verschijnt in 2015 in een volledig herziene editie. De opvolger van dat boek was Discipline (2013), waarin Huijer pleit voor een herwaardering van dit veelal verguisde begrip. Daarnaast schreef Marli Huijer samen met Frank Meester Goudmijn van het denken, een lesboek voor het hbo, en schreef zij mee aan het schoolboek filosofie Durf te denken! Een mooie manier om kennis te maken met het denken van Marli Huijer is via het boek Het leven is niet leuk als je je mond houdt, dat 19 maart verschijnt. 
 
Biografie
Marli Huijer (1955) is bijzonder hoogleraar Filosofie mens, techniek en cultuur vanwege Civis Mundi aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector Filosofie en Beroepspraktijk aan De Haagse Hogeschool. Ze werd opgeleid tot huisarts en filosoof, was coördinator van de Junkiebond, promoveerde in de filosofie en bekleedde eerder de wisselleerstoel Gender en Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2004 is Marli Huijer lid van het Filosofisch Elftal van Trouw, waar zij samen met haar collega's de actualiteit vanuit filosofische hoek beschouwt

Activiteiten als Denker des Vaderlands

27 maart: Opening van de Maand van de Filosofie in Boekhandel Donner, Rotterdam
7 april: Openbare les ‘Tussendenken. Naar een nieuwe publieke ruimte’ in de Aula van De Haagse Hogeschool
14 april: Studio Erasmus, Schouwburg, Rotterdam
17 april: Optreden Filosofienacht
12, 19 en 26 mei: Lezingenserie De Vondelkerk, Amsterdam


 

Meer informatie

Margreet Holterman, M 06 53 70 50 53 E promotie@uitgeverijboom.nl
www.boomfilosofie.nl