Mary Pieterse-Bloem bijzonder hoogleraar financiële markten

Per 1 september 2018 is dr. Mary Pieterse-Bloem aangesteld als bijzonder hoogleraar financiële markten aan Erasmus School of Economics vanwege het Erasmus Trustfonds. Binnen de sectie Finance van de capaciteitsgroep Business Economics heeft de leerstoel een belangrijk, zelfstandig onderzoeksgebied. Tegelijkertijd is de leerstoel verbonden met de leerstoel Corporate Finance, waarmee asset pricing en asset allocation onder de capaciteitsgroep komen te vallen. Mary Pieterse-Bloem combineert haar functie bij Erasmus School of Economics met haar functie als Senior Global Head Fixed Income bij het Global Investment Center van de privébank van ABN AMRO.

Haar activiteiten bij ABN AMRO (0,8 fte) stellen Mary Pieterse-Bloem in staat onderzoek uit te voeren terwijl ze de praktijk scherp in de gaten kan houden. Belangrijke actuele onderzoeksonderwerpen zijn bijvoorbeeld de liquiditeit van de obligatiemarkt en het rendement voor bedrijven die hun activiteiten afstemmen op de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Sinds haar aanstelling bij Erasmus School of Economics in september 2011 is ze verantwoordelijk voor het onderzoek naar en het onderwijsprogramma over vastrentende waarden. Hieronder vallen de dagelijkse begeleiding van twee promovendi, het schrijven van academische publicaties, de masteropleiding over vastrentende waarden en beheer van obligatieportfolio's en het begeleiden van studenten bij het schrijven van hun scriptie.

Over Mary Pieterse-Bloem           

Mary Pieterse-Bloem heeft haar hele professionele carrière gewijd aan de rentemarkt. Na het voltooien van haar master in economie aan London School of Economics in 1993, is ze dertien jaar werkzaam geweest in de dealing rooms van Paribas, DrKW en Lehman Brothers in Londen. In 2006 nam ze tijd vrij om haar proefschrift over de integratie van Europese bedrijfsobligatiemarkten te schrijven. Ze behaalde haar doctoraat in 2011 aan de universiteit van Tilburg, waarna ze haar carrière in Nederland voortzette op het gebied van activabeheer. Als Hoofd Obligatiebeleggen bij ABN AMRO geeft Pieterse-Bloem leiding aan een wereldwijd team van specialisten op het gebied van vastrentende waarden, dat verantwoordelijk is voor het leveren van sterk presterende portfolio's en voor investeringsaanbevelingen voor de particuliere klanten van ABN AMRO. Zij is stemgerechtigd lid van het beleggings-committee van de ABN AMRO Private Banking, met ongeveer 210 miljard euro aan beheerd vermogen. Voordat Pieterse-Bloem bij ABN AMRO begon, werkte zij voor ING Investment Management (nu NN IP) en vervolgens voor APG Asset Management, als senior strateeg voor de vastrentende portfolio's van de grootste levensverzekeraar (Nationale Nederlanden) en het grootste pensioenfonds (ABP) van Nederland.

Mary Pieterse-Bloem treedt regelmatig op in de media, waaronder het Financieele Dagblad, de Telegraaf en PensioenPro, en - op tv - bij CNBC en Bloomberg Daybreak. Ze is bovendien voorzitter van het Rente Gilde, het Nederlands gilde voor professionals die werkzaam zijn in de rentemarkten.

Meer informatie

Ronald de Groot, persmedewerker Erasmus School of Economics, E rdegroot@ese.eur.nl of M +31 6 53 641 846