Masterclasses in het kader van NIP

De afgelopen periode stonden in het kader van Nationaal en Internationaal Procederen twee masterclasses gepland voor de studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering.

Masterclass Van den Herik en Verhulst Advocaten

Op donderdag 5 januari hadden de studenten de eerste masterclass van het jaar 2017 bij het advocatenkantoor: Van den Herik en Verhulst. De dag begon met een presentatie van dhr. K.H.L. van Waasbergen over de juridische aandachtspunten bij internationaal contracteren. Er werd daarnaast uitvoerig stilgestaan bij het onderwerp ‘arbitrage’. Het onderwerp van de masterclass sloot nauw aan bij het vak dat de studenten volgden, namelijk Nationaal en Internationaal Procederen. Na de presentatie gingen de studenten van start met het oplossen van een casus. De studenten werden ingedeeld in drie groepen, te weten: de advocaat van de verzekeraar, de advocaat die dekking onder de polis bepleit en de arbiters. Thuis hadden de studenten zich al voorbereid op de casus. Uiteindelijk beslisten de arbiters welke partij de zaak gewonnen had. Na de casus sloten de studenten aan bij de borrel waarbij meerdere advocaten van het kantoor aanwezig waren. De masterclass heeft geresulteerd in een goed begin van het jaar 2017!  

Masterclass ARAG

Woensdag 15 februari mochten de studenten zich bij HNK Rotterdam melden. Zij kregen namelijk een masterclass van ARAG, dat sinds enkele maanden een vestiging in Rotterdam heeft. Mevrouw Zeylmaker en mevrouw Willemsen, twee advocaten van ARAG, verzorgden de masterclass. De masterclass stond in het teken van het opstellen van een verzoekschrift tot het leggen van beslag. Een erg handige vaardigheid voor de studenten, aangezien zij twee dagen later een tentamen over procesrecht zouden hebben. Ook zouden zij de week erop aan hun studentstages beginnen, waar zij uiteraard veelal met (het opstellen van) processtukken in aanraking zouden komen. Nadat de groep een presentatie van de advocaten had gekregen, werd de groep opgesplitst in vier teams. De teams begonnen aan hun verzoekschrift en kregen hierbij aanwijzingen van de advocaten. Het was interessant om te zien dat bijna iedere groep andere beslagobjecten had uitgekozen. De dag werd afgesloten met een borrel bij New Fork in HNK Rotterdam.