Matthijs Korevaar verwacht dat huizenprijzen verder stijgen

Erasmus School of Economics

Universitair hoofdocent Matthijs Korevaar van Erasmus School of Economics verwacht dat de huizenprijzen de komende maanden verder stijgen. Volgens Korevaar stijgen de lonen al een poosje harder dan de prijzen van goederen. 

In mei moesten kopers gemiddeld 445.430 euro betalen voor een bestaande woning. Matthijs Korevaar, universitair hoofddocent op het gebied van de woningmarkt aan Erasmus School of Economics, zegt: ‘Mensen kunnen meer geld uitgeven aan een woning. Samen met een krap aanbod drijft dit de prijzen op. Ook is de hypotheekrente inmiddels gestabiliseerd, nadat die in de afgelopen periode flink was gestegen.’

‘Kabinet zou zich moeten focussen op het bouwen van nieuwe huizen’

De verwachting is dat de stijging de komende maanden verder doorzet, omdat de lonen blijven stijgen. Op sommige plekken stijgen de prijzen van woningen sterker dan op andere, merkt Korevaar op. ‘Het nieuwe kabinet zou zich moeten focussen op het bouwen van nieuwe huizen in gebieden waar de huizenprijzen het hoogst zijn, want daar kan nieuwbouw het grootste effect hebben’, redeneert hij.

Visie op Nederlandse woningmarkt

In januari van dit jaar gaf Matthijs Korevaar, samen met Jasper van Dijk (onderzoeksleider van het Instituut voor Publieke Economie), nog zijn visie op de Nederlandse woningmarkt in een Volkskrantartikel.

In dit artikel leggen Korevaar en Van Dijk uit hoe politici de stijgende huurprijzen proberen aan te pakken door de huren van woningen te reguleren. Regulering levert echter altijd winnaars en verliezers op. Zo zal een nieuwe wet in Nederland die vaste huurcontracten tot norm verheft meer zekerheid bieden voor huurders, maar de risico's voor verhuurders vergroten. Daarentegen weert de Nederlandse overheid meer en meer investeerders die woningen willen opkopen en heeft de overheid de overdrachtsbelasting verlaagd, waardoor meer mensen een huis kochten om zelf in te wonen. Dit leidde tot meer schaarste op de markt voor huurwoningen, waardoor de huurprijzen stegen, aldus de auteurs.

‘Prijsplafond leidt tot hogere vraag huurwoningen’

Om huurders te compenseren voor deze hogere prijzen wil de overheid de huurprijzen van woningen betaalbaarder maken door een prijsplafond in te stellen voor een deel van de woningen op de ongereguleerde woningmarkt. De auteurs merken echter op dat een prijsplafond zal leiden tot een hogere vraag naar huurwoningen, terwijl het aanbod daalt en daardoor een nog groter tekort ontstaat. 

Vicieuze cirkel

Korevaar en van Dijk vrezen een vicieuze cirkel waarbij de negatieve neveneffecten van de ene beleidsmaatregel steeds weer moeten worden opgelost met een andere maatregel. Tot slot leggen ze uit dat het meest effectieve beleid om de huizencrisis aan te pakken is om meer huizen te bouwen. Ondertussen zou de overheid zich moeten richten op andere maatregelen dan de vraagzijde, zoals het stimuleren van samenwonen.

Universitair Hoofddocent
Matthijs Korevaar, universitair hoofddocent aan Erasmus School of Economics
Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer van Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl en 06 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen