Medezeggenschapsdag op Erasmus Universiteit

Op woensdagmiddag 20 april kunnen studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens de Medezeggenschapsdag in gesprek met het College van Bestuur en medezeggenschapsleden over het verbeteren van de universiteit. De dag maakt onderdeel uit van ‘Het Goede Gesprek’, het gezamenlijk project van het CvB en de Universiteitsraad om de kwaliteit en cultuur van de medezeggenschap te verbeteren. 

Tijdens de Medezeggenschapsdag in de C-hal (Theil Building) kunnen studenten en medewerkers en studenten van ongeveer 13:30 tot 17:00 uur in gesprek met het College van Bestuur en medezeggenschapsleden over het verbeteren van de universiteit. Het programma omvat onder andere speeches door collegevoorzitter Kristel Baele en UR-voorzitter Kees van Paridon. Ook zijn er rondetafelgesprekken en worden er ideeën gepitcht. Thema’s zijn onder meer online learning, werklast en verbeteringen van de campus. Degene met het beste idee krijgt de mogelijkheid het idee in de praktijk te brengen en het met Kristel Baele te bespreken. 

Over het Het Goede Gesprek

De Medezeggenschapsdag is onderdeel van Het Goede Gesprek. Een jaar geleden zijn het College van Bestuur en de Universiteitsraad dit gezamenlijke project gestart met als doel de kwaliteit en cultuur van de medezeggenschap op verschillende niveaus te verbeteren. Betrokkenen uit verschillende faculteiten hebben geïnventariseerd waar de inspraak van studenten en medewerkers kan worden verbeterd. Op basis hiervan worden nu acties ingezet gericht op EUR-brede afspraken over medezeggenschap, het versterken van medezeggenschap binnen faculteiten en opleidingen en de informatievoorziening.