Meer dan duizend studenten Erasmus School of Economics trainen academische vaardigheden online

Meer dan duizend studenten Erasmus School of Economics

Sinds dit academisch jaar kunnen eerstejaars studenten van Erasmus School of Economics ook online oefenen met presenteren, pitchen en feedback geven. Bij het vak Academische Vaardigheden is nu, naast het werken in kleine werkgroepen die worden begeleid door student-assistenten, ruimte voor individuele oefening met behulp van een online trainingsprogramma. 

In september zijn 1300 studenten van start gegaan met het vernieuwde vak. Drs. Omar Rickets, docent aan Erasmus School of Economics, heeft het programma samengesteld met als doel studenten meer kansen te bieden hun communicatievaardigheden te oefenen. 

'De uitdaging voor mij was om het onderwijsprogramma te vernieuwen en de relevante trainingen van TrainTool hierin te integreren. Het nieuwe lesprogramma is op basis van weloverwogen leerdoelen opgebouwd en het TrainTool-programma op maat vormt hierin een samenhangend onderdeel. Onze eerstejaarsstudenten zullen tijdens hun studie in praktijk brengen wat ze bij dit vak geoefend hebben en oefenen nu vaardigheden waar ze tijdens én na hun studie veel baat van zullen ondervinden.' aldus Rickets. 

 

 

 

 

Meer informatie

Klik hier voor het volledige artikel op de website van Nationale Onderwijsgids