Meer medische professionals nodig in managementfuncties

Meer medische professionals nodig in managementfuncties

Om de zorg in de toekomst hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden moeten medisch professionals meer managementfuncties binnen de zorg gaan bekleden. Dat betoogt prof.dr. Carina Hilders in haar oratie ‘Tijd voor Medisch Leiderschap’. Hilders aanvaardt op vrijdag 20 november 2015 de bijzondere leerstoel Medisch Leiderschap en Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, vanwege de Academie voor Medisch Specialisten.

Medisch professionals moeten meer verbinder worden tussen patiënt en steeds complexere zorgomgeving. Om zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en doelmatig te houden is er behoefte aan leiderschap, zodat het managementdomein en het medisch domein met elkaar worden verbonden, aldus Hilders in haar oratie.

Weinig waardering managementposities
Uit recent onderzoek van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) naar de rol van de medisch manager blijkt dat er onder medische professionals vaak nog te weinig waardering is voor managementposities binnen de zorg. Daarnaast ontlenen medisch professionals in managementfuncties hun status vaak nog aan hun medische ervaring en competenties in plaats van managementcompetenties.

Hilders pleit ervoor dat professionals in de zorg hun toegevoegde waarde voor de patiënt duidelijk moeten maken in posities binnen en buiten het ziekenhuis. Ook zal er meer tijd en financiële ruimte binnen medische opleidingen en onderwijs moeten worden gemaakt voor de ontwikkeling van managementcompetenties.

Voorafgaand aan de oratie wordt het symposium ‘Medisch leiderschap 2015’ georganiseerd.

Over Carina Hilders
Carina Hilders is gynaecoloog en directeur Medische Zaken in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Als medisch specialist richt zij zich op het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt door de medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische, en financiële thema’s. Hilders deed in samenwerking met het LUMC onderzoek naar kinderwens bij jonge vrouwen met kanker en richtte het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie op. In 2012 was ze voorzitter van de projectgroep Medisch Specialist 2015 vanuit de Orde van Medisch Specialisten. Zij is tevens actief als voorzitter van het project ‘verspilling in de zorg’ in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Hilders (1965) studeerde geneeskunde in Leiden en promoveerde op ‘Prospects for T-cell immunotherapy of cervical cancer.

Meer informatie

Communciatie iBMG, T (010) 408 8878 E communicatie@bmg.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen