Meeste Nederlanders nog niet databewust

Op de Europese dag van de privacy, maakte het Centre for BOLD Cities de eerste resultaten bekend van het onderzoek ‘Jouw Buurt, Jouw Data’ dat begin oktober tijdens Weekend van de Wetenschap is gestart. Middels een online game krijgt het onderzoeksteam inzicht in hoe Nederlanders omgaan met hun persoonlijke gegevens. Tegelijkertijd maken zij het publiek ook bewuster van de plekken waar gegevens over hen verzameld worden en de manier waarop dit gebeurt. Uit de eerste resultaten blijkt dat het databewustzijn van de meeste deelnemers nog niet heel groot is.  

In de interactieve game worden tijdens een wandeling door een digitale stad verschillende dataverzamelingspunten getoond, zoals bijvoorbeeld verkeerslussen en slimme lantaarnpalen. Van de ruim 1500 deelnemers herkent slechts 15% minimaal 15 van de 20 datapunten. Van die 15% blijkt de helft zijn/haar persoonlijke gegevens regelmatig te delen. Veel deelnemers zijn bereid tot het delen van hun persoonlijke gegevens als ze hier iets voor terugkrijgen. Maar liefst 75% van de jongeren laat bijvoorbeeld het paspoort scannen in ruil voor toegang tot een evenemententerrein.

De onderzoekers hopen met behulp van de resultaten uit de game meer representatieve uitspraken te kunnen doen over hoe de Nederlandse bevolking omgaat met privacy. Om verschillen of overeenkomsten te kunnen meten tussen bijvoorbeeld jong en oud of stads- of dorpsbewoners zijn er meer deelnemers nodig. Met name mensen boven de 60 jaar worden aangemoedigd om de game te spelen en mee te doen aan het onderzoek.

Deelnemen aan de game kan via www.jouwbuurtjouwdata.nl.

Liesbet van Zoonen, wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities: “We hopen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kennis en het gedrag van Nederlanders op het gebied van digitale technologieën en datastromen in hun eigen omgeving. Met de resultaten willen we activiteiten door het hele land gaan organiseren en lespakketten samenstellen die erop gericht zijn om de datawijsheid onder de Nederlanders te vergroten. Zo hopen we dat iedereen weet wat er gebeurt met onze data én hoe we onze persoonlijke gegevens het beste kunnen beschermen.”

Jouw buurt, jouw data

Het onderzoek ‘Jouw buurt, Jouw data’ wordt uitgevoerd door het Centre for BOLD Cities, een samenwerking van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit. Het onderzoek is ontwikkeld in het kader van Weekend van de Wetenschap. Iedereen die wil deelnemen aan het onderzoek, kan online de interactieve game spelen en een digitale wandeling maken door een fictieve stad. Tijdens deze tocht worden vragen gesteld over kennis en gedrag van de deelnemers op het gebied van privacy. Wat weten we eigenlijk van de apparaten die onze (persoonlijke) gegevens verzamelen? Welke digitale sporen laten we na, bewust of onbewust? Na het spelen van de game krijgen de deelnemers een eigen privacy profiel te zien en krijgen ze feedback op hun eigen datawijsheid. Het onderzoek, dat 1 oktober 2018 is gelanceerd door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, loopt nog tot begin oktober 2019.

Landelijk publieksonderzoek

Sinds 2014 voert het Weekend van de Wetenschap jaarlijks een landelijk publieksonderzoek uit. Zo is er voorgaande jaren onderzoek gedaan naar navigerend gedrag en hallucinaties. Op deze manier krijgt heel Nederland de kans om een bijdrage te leveren aan de wetenschap.

 

Persbericht deels overgenomen van de Weekend van de Wetenschap

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen