Meeste wijkteams gemeenten positief over hun functioneren

Meeste wijkteams gemeenten positief over hun functioneren

Wijkteams zijn positief over hun eigen functioneren. Er zijn echter wel verschillen in dit oordeel die vooral samenhangen met de mate waarin leden van de wijkteams doelgericht samenwerken, de aanwezige faciliteiten en de wijze van aansturing door de leidinggevende. Dit blijkt uit het grootschalig onderzoek onder ruim 100 wijkteams in dertien gemeenten door bestuurskundige prof.dr. Bram Steijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met dr. Joris van der Voet van de Universiteit Leiden. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het A+O fonds Gemeenten.

Het rapport is hier te vinden.

Sinds de decentralisatie van de zorg naar gemeenten in 2015 zijn bij het overgrote deel van de gemeenten wijkteams ingericht. Aansturing, organisatie en samenstelling van deze wijkteams verschilt echter aanzienlijk. Met dit onderzoek willen we achterhalen wat de kenmerken van goed functionerende wijkteams zijn. Aan teamleden en leidinggevenden is een oordeel gevraagd over het functioneren van het eigen team. Hoewel een dergelijk oordeel uiteraard subjectief is, valt op dat de oordelen uiteenlopend zijn: zowel binnen als tussen gemeenten bestaan aanzienlijke verschillen.

In het algemeen beoordelen zowel teamleiders als medewerkers de prestaties van hun wijkteam als ruim voldoende tot goed. Slechts over de prestaties van een enkel team wordt door de betrokkenen minder positief geoordeeld.

Factoren
In het onderzoek is nagegaan welke factoren van invloed zijn op het oordeel over het functioneren van het wijkteam. De belangrijkste factor is de mate waarin het team doelgericht samenwerkt. Daarnaast spelen aanwezige faciliteiten, zoals werkplekken en ICT, een rol. Opvallend is dat bijna de helft van de teams negatief oordeelt over deze faciliteiten.

Wanneer het gaat om een doelgerichte samenwerking in het team speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Een dergelijke samenwerking blijkt bovendien gemakkelijker te bereiken in kleinere teams.

Belang onderzoek
Wijkteams vormen een belangrijke pijler in de decentralisatie van de zorg die op 1 januari 2015 is ingegaan. Er is echter geen grootschalig onderzoek naar het functioneren van deze teams en welke factoren dit functioneren beïnvloeden. Dit onderzoek geeft hier inzicht in. Het is de ambitie van de onderzoekers om het onderzoek de komende jaren te herhalen, zodat inzicht ontstaat in hoe de wijkteams zich in de komende jaren ontwikkelen. Het onderzoek maakt deel uit van het EUR Research Excellence Initiative Research programme 2016-2020: The State of Local Welfare: Devolution of welfare state arrangements and the implementation, organization and management of welfare services.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl