'Meet welke maatschappelijke waarde je creëert´

'Meet welke maatschappelijke waarde je creëert´

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met het realiseren van rendement voor de maatschappij, in plaats van alleen financiële performance. Bedrijven weten echter niet altijd hun maatschappelijke missie te vertalen in de praktijk, blijkt uit analyse van de Management Scope Corporate Impact Index, een nieuwe ranking voor meervoudige waardecreatie. Management Scope interviewde Karen Maas, directeur van het Impact Centre Erasmus en een van de initiatiefnemers van de index.

'Na mijn studie heb ik twaalf jaar als consultant gewerkt en grote bedrijven geadviseerd bij het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. De vraag die ik daarbij het vaakst kreeg: wat is de businesscase om te investeren in duurzaamheid? Wat levert het in financiële zin op? Terwijl je als bedrijf eerst moet weten welk maatschappelijk effect je activiteiten op het gebied van duurzaamheid en in sociale zin sorteren. Daar doe je het tenslotte voor, als het goed is. Bedrijven rapporteren in het jaarverslag echter vaak alleen wat ze op dat gebied hebben gedaan en niet waartoe dat heeft geleid. Bijvoorbeeld dat twintigduizend medewerkers een ethiektraining hebben gevolgd. Dan denk ik: leuk, en nu? Weten die medewerkers nu beter hoe ze moeten omgaan met ethische dilemma’s en is er daardoor minder sprake van excessen? Die vervolgstappen worden nog bijna niet gemonitord en gerapporteerd. De cruciale vraag naar de winst voor de maatschappij wordt dus niet beantwoord. Net zomin als de vraag of de organisatie meer inspanningen of investeringen had moeten plegen voor milieu of medewerkers. Het maatschappelijk beleid wordt niet in perspectief geplaatst.’ aldus Karen Maas

Meer informatie

Klik hier om het volledige interview met Karen Maas in Management Scope te lezen, d.d. 14 September 2017.

Klik hier voor meer informatie over de Management Scope Corporate Impact Index, d.d. 13 September 2017.