MEL en het Econometrisch Instituut effectueren samenwerking

Op maandag 28 november 2016 vond de ondertekening plaats van een contract dat voorziet in een meerjarige samenwerking waarbij het Econometrisch Instituut ondersteuning biedt aan het Erasmus Center for Maritime Economics and Logistics (MEL) bij het door MEL aangeboden (post-initiële) onderwijs en onderzoek op het gebied van de maritieme economie en logistiek.

Het Econometrisch Instituut stelt twee promovendi beschikbaar voor praktisch en fundamenteel onderzoek op het gebied van de havenlogistiek in brede zin. Onder andere wordt onderzoek gedaan naar de effecten van ultragrote containerschepen op de performance van terminals en daarnaast het optimaliseren van achterland transport.

Statutair directeur Bert de Groot (l) ondertekende de overeenkomst namens MEL, decaan Philip Hans Franses (m) en capaciteitsgroepdirecteur Patrick Groenen (r) deden dat namens het Econometrisch Instituut van Erasmus School of Economics.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communicatie adviseur van Erasmus School of Economics via 06 53 641 846 of rdegroot@ese.eur.nl