In Memoriam Levi Murg

Met groot verdriet maken wij bekend dat onze student Levi Murg op maandag 30 januari 2017 op 26 jarige leeftijd is overleden.

Levi Murg was een zeer gemotiveerde student, die ondanks zijn ziekte zich op een bewonderenswaardige manier bleef inzetten voor zijn studie Rechtsgeleerdheid.

Op maandag 6 februari jl. is Levi begraven. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar zijn vriendin Gianne en zijn familie en vrienden.

Suzan Stoter, decaan Erasmus School of Law