‘Is men in de stad gelukkiger dan op het platteland?’

Is men in de stad gelukkiger dan op het platteland?’

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Martijn Burger, wetenschappelijk directeur bij de Erasmus Happiness Economics Research Organisation en universitair docent industriële en regionale economie aan de Erasmus School of Economics, onderzocht of men daar gelukkiger is dan op het platteland. 

'Uit verschillende studies naar de relatie tussen steden en geluk blijkt dat inwoners van grote steden in niet-westerse landen over het algemeen gelukkiger zijn dan op het platteland. Dat kan daar heel goed te maken hebben met de mogelijkheden voor werk en daarmee de kans op een hogere welvaart. In westerse landen ligt dat anders. In het Westen zijn steden voor mensen ook belangrijk vanwege werk, maar worden ten opzichte van het platteland ook als drukker, vuiler en onveiliger beschouwd. Bovendien voelen relatief veel mensen zich in de stad eenzaam.' Aldus Burger in Het Parool. 

De Volkstkrant onderzocht waar deze conclusies vandaan kwamen. 'Waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de verschillen tussen platteland en stad wordt verklaart door selectie van ongelukkigere mensen, bijvoorbeeld singles en migranten, in steden.' Aldus Burger in de Volkskrant. 

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen in Het Parool, d.d. 19 juli 2015. 

Klik hier om het volledige artikel te lezen in De Volkskrant, d.d. 19 juli 2015.

Klik hier om het volledige artikel te lezen op NU.nl, d.d. 19 juli 2015.