Menno Fenger benoemd tot hoogleraar Institutionele Beleidsanalyse

Bestuurskundige prof. dr. Menno Fenger is per 1 september 2020 benoemd tot hoogleraar Institutionele Beleidsanalyse bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn leerstoel richt zich op het vinden van oplossingen voor problemen in de hedendaagse verzorgingsstaat. Veel van deze problemen doen zich voor in sterk geïnstitutionaliseerde maatschappelijke velden, zoals de woningmarkt en de arbeidsmarkt.

In de hedendaagse verzorgingsstaat wordt beleid gevoerd in sterk geïnstitutionaliseerde maatschappelijke velden, zoals de woningmarkt, het onderwijs en de arbeidsmarkt. De problemen in deze velden kunnen niet los gezien worden van de normen en waarden en belangen van de belangrijkste partijen in deze velden, hun onderlinge relaties en de formele en informele regels die hun interacties structureren. Vaak zijn de problemen ook het directe of indirecte gevolg van eerder ingezet beleid. Dat is bijvoorbeeld goed te zien in de huidige discussies over schaarste op de woningmarkt of de kwetsbare positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) op de arbeidsmarkt in de Coronacrisis.

“Het tekort aan betaalbare woningen voor starters niet alleen maar een vraagstuk van vraag en aanbod op de woningmarkt op dit moment. Het is het gevolg van vele decennia van beleidsmaatregelen op het terrein van de woningmarkt. Denk onder meer aan het stimuleren van eigenwoningbezit via de hypotheekrenteaftrek, de regulering van woningcorporaties en het instellen van huursubsidie. In dit type sterk geïnstitutionaliseerde velden zijn de beleidsproblemen eigenlijk de erfenis van eerder ingezet beleid. Dat kun je alleen maar oplossen door heel goed te begrijpen hoe al die regels, waarden en belangen op elkaar inwerken”, aldus Fenger.

Een ander voorbeeld is de huidige discussie over de kwetsbare positie van zzp-ers op de arbeidsmarkt. Jarenlang is het beleid gericht geweest op het stimuleren van ondernemerschap, met allerlei gunstige regelingen voor ondernemers, dus ook voor zzp-ers. Het bieden van een vangnet voor die kwetsbare zzp-ers raakt dan aan veel fundamentelere vragen over de regulering van de arbeidsmarkt, zoals ontslagbescherming, arbeidsomstandigheden en de hoogte van het minimumloon.

Met de leerstoel Institutionele Beleidsanalyse wil Fenger methoden ontwikkelen om de historische wortels en dieperliggende gedragspatronen van belangrijke problemen in de hedendaagse verzorgingsstaat te ontrafelen. Pas dan wordt een goede oplossing volgens hem mogelijk.

Over Menno Fenger

Prof. dr. Menno Fenger (1971) was sinds 2016 bijzonder hoogleraar ’Governance van moderne verzoringsstaten’ aan de Erasmus Universiteit en als co-decaan verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, promoveerde aan de Universiteit Twente en werkt sinds 2000 bij de Erasmus Universiteit. Van 2006 tot 2008 was hij werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de uitvoering van de sociale zekerheid. Zowel in Nederland als in vergelijkend perspectief. Hij publiceerde verschillende boeken en artikelen over dit onderwerp.  Menno Fenger is daarnaast wetenschappelijk directeur van de ESSB Academie, het instituut voor post-academisch onderwijs van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. De leerstoel is verbonden aan het Department of Public Administration and Sociology. 

 

Professor

Prof. dr. Menno Fenger

Meer informatie

 

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038 kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen