Michiel de Wilde nieuwe directeur Erasmus Centre for Strategic Philanthropy

Michiel de Wilde MBA is aangesteld als directeur van het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP). Het ECSP initieert en bundelt toegepast wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelt leerprogramma’s en managementinstrumenten en biedt een platform voor kennisdeling, met als doel de effectiviteit van de Europese filantropische sector te verhogen.

Michiel de Wilde in een eerste reactie: "De internationale filantropische sector speelt een steeds grotere rol bij het aanpakken van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelt zich snel. Naast geven is bijvoorbeeld in toenemende mate sprake van sociaal verantwoord lenen en investeren. Ik zie er naar uit om de professionalisering van deze sector te gaan ondersteunen. Door de inbedding binnen de Erasmus Universiteit is het ECSP hiervoor zeer sterk gepositioneerd”.

Philip Hans Franses, decaan van de Erasmus School of Economics en lid van de raad van toezicht van het ECSP, voegt daaraan toe: “Wij zijn bijzonder verheugd dat Michiel de Wilde zijn brede ervaring gaat inzetten om het ECSP door te laten groeien tot een toonaangevend Europees instituut, op een maatschappelijk groeiend en relevant werkterrein en met de grote Europese filantropische fondsen als aansprekende en ook uitdagende primaire doelgroep”.

De afgelopen twaalf maanden was Michiel de Wilde executive director ad interim van IUCN NL, de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature. Binnen IUCN werken natuurorganisaties, wetenschappers, het bedrijfsleven en de overheid samen aan het behoud, herstel en duurzaam gebruik van natuur en natuurlijke hulpbronnen.

De Wilde is organisatie-adviseur bij McKinsey en ondernemer geweest en heeft daarna zijn aandacht gericht op de werkterreinen duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en internationale ontwikkeling. Hij was managing director van de PharmAccess Foundation, gericht op verbetering van de gezondheidszorg voor lagere inkomensgroepen in Afrika, lid van de raad van bestuur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en algemeen directeur van Aidenvironment, een adviesbureau voor duurzame ontwikkeling en MVO. De Wilde heeft bestuursfuncties vervuld bij diverse maatschappelijke organisaties, zoals de RAIN Foundation, de Adessium Foundation, de Ecological Management Foundation en Goede Waar & Co. In 2012 was hij voorzitter van Springtij, het jaarlijkse nationale duurzaamheidsfestival op Terschelling. Sinds 2003 is hij als externe coach aan BoerCroon Young Executives verbonden.

Over het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy

Het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy is opgericht door de Erasmus School of Economics (ESE) en de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) alsmede de Adessium Foundation. De beide faculteiten van de Erasmus Universiteit stellen leden van de wetenschappelijke staf beschikbaar ten behoeve van het onderzoek en andere activiteiten van ECSP. 
Het ECSP stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de prestatie en de effectiviteit van de filantropische sector als geheel en aan die van vermogensfondsen in Europa in het bijzonder. Dit doet zij ten eerste door kennisontwikkeling: het bundelen van eigen academisch onderzoek op het gebied van filantropie met praktijkervaringen en met onderzoek dat elders plaatsvindt, waarbij ook inzichten vanuit andere sectoren worden toegepast. Ten tweede door valorisatie: het aanbieden van leerprogramma’s voor vermogensfondsen en andere betrokkenen, en het bieden van een platform waarbinnen vermogensfondsen met elkaar kennis kunnen delen. Kijk voor meer informatie op de website www.ecsp.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen