Mijlpaal CSC-beurzen op Erasmus Universiteit

Komend collegejaar komen 25 Chinese onderzoekers naar de Erasmus Universiteit Rotterdam om hier hun promotieonderzoek te doen met een beurs van het China Scholarship Council (CSC). Daarmee komt het totaal aantal promovendi in Rotterdam met zo’n beurs op meer dan honderd. ​

Een beurs van het China Scholarship Council stelt Chinese studenten financieel in staat om in het buitenland (promotie)onderzoek doen. Vijf jaar geleden begonnen de eerste zeven Chinese promovendi aan de Erasmus Universiteit. Met de 25 promovendi die in september starten, komt het totaal aantal promovendi uit dit programma uit op 101. Acht Chinese promovendi uit het programma hebben inmiddels hun doctorstitel aan de Erasmus Universiteit behaald.

Internationalisering
De samenwerking tussen CSC en de Erasmus Universiteit werd in 2009 officieel vastgelegd en in 2013 met vier jaar verlengd. Zowel het aantrekken van Chinese promovendi als het opbouwen van relaties met Chinese universiteiten passen in de internationalisering van de Erasmus Universiteit. De universiteit probeert zowel buitenlands talent naar Rotterdam te halen, als ook Nederlandse onderzoekers en studenten in staat te stellen naar het buitenland te gaan.

Vorig jaar sloot de Erasmus Universiteit twee nieuwe overeenkomsten met Chinese universiteiten: Tsinghua University en Wuhan University. Daarmee kwam het totaal aantal Memoranda of Understanding (MoU’s) in China op vijftien. Vorig jaar werd ook de samenwerking met Fudan University (Shanghai) uitgebreid.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen