Ministerraad stemt in met benoeming prof. mr. Siewert Lindenbergh in tijdelijk adviescollege schadevergoedingsstelsel strafbare feiten

Prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan Erasmus School of Law, zal vanaf 15 juni deel uitmaken van een tijdelijk adviescollege dat op verzoek van minister Dekker (Rechtsbescherming) onderzoek zal doen naar het schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten.

Het huidige organisch gegroeide stelsel van schadevergoedingsregelingen voldoet in de praktijk niet altijd meer. Zo kunnen slachtoffers met eenvoudige schades zich voegen in het strafproces, waarbij de overheid de opgelegde schadevergoeding (deels) voorschiet. Bij juridisch complexere schades is dat niet mogelijk, waardoor slachtoffers in die gevallen zelf naar de civiele rechter moeten. Dit is vaak een langere procedure met risico op verdere schade voor het slachtoffer.

Schadevergoeding is een belangrijk onderdeel van het recht doen aan slachtoffers van strafbare feiten. Het draagt bij aan de vergoeding van materiele schade en biedt erkenning voor hetgeen het slachtoffer is aangedaan. Het is dus van groot belang het huidige stelsel van schadevergoedingen te verbeteren.

De ministerraad heeft daarom op 5 juni 2020 ingestemd met het voorstel van minister Dekker om een tijdelijk adviescollege in te stellen. Het college zal naast prof. Lindenbergh bestaan uit voorzitter mr. Piet Hein Donner (Raad van State), prof. mr. Wouter Veraart (Vrije Universiteit Amsterdam), prof. dr. Anthony Pemberton (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving), prof. mr. dr. Suzan van der Aa (Universiteit Maastricht) en drs. José Lazeroms (Belastingdienst). Het advies van de commissie wordt in februari 2021 verwacht.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen