Mondiale aandacht voor de KidsRights Index 2016

Mondiale aandacht voor de KidsRights Index 2016

De KidsRights Index 2016 heeft op 13 juni 2016 mondiaal veel aandacht gegenereerd. Deze wereldwijde ranglijst is een initiatief van KidsRights, de internationale stichting die opkomt voor kinderrechten, in samenwerking met Erasmus School of Economics en het International Institute of Social Studies. 

De index wordt jaarlijks bijgewerkt en geeft aan in welke mate landen over de hele wereld kinderrechten respecteren en in staat zijn deze te verbeteren. De lijst van dit jaar benadrukte dat landen over de hele wereld gezien tekortschieten wat betreft de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van het kind. Uit de ranglijst is bijvoorbeeld gebleken dat Nederland is gezakt van de tweede plek naar de dertiende plaats. 

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige mediaoverzicht van de KidsRight Index 2016.