Mooi Mooier Middelland heeft veel opgeleverd voor de wijk

Middellandplein Rotterdam in Google Maps
Plein in Middelland
Robert Jager

Fysieke verbeteringen, sterkere sociale verbindingen in de wijk, Huize Middelland met 15 locaties zijn de belangrijkste positieve uitkomsten van het omvangrijke en langdurige co-creatie experiment Mooi Mooier Middelland. Maar ook zijn er spanningen onder andere over de duurzaamheid van de tot stand gekomen samenwerking. Dit blijkt uit de evaluatiestudie in opdracht van de gemeente Rotterdam, uitgevoerd door bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in samenwerking met GOVLAB010.

In 2015 is de gemeente Rotterdam samen met bewoners en ondernemers van de wijk Middelland een omvangrijk en langdurig co-creatie experiment aangegaan, Mooi Mooier Middelland (MMM). Co-creatie als samenwerking tussen gemeente Rotterdam, bewoners en ondernemers om de ervaren problematiek met elkaar te definiëren, te komen tot het ontwerp en de uitvoering van een gedragen aanpak. Aanleiding was de hardnekkige veiligheidsproblematiek in de wijk en de wens vanuit bewoners om meer zeggenschap te krijgen over de vormgeving en uitvoering van de aanpak om de wijk te verbeteren. Uit de evaluatiestudie Middelland en de meerwaarde van co-creatie blijkt dat de impact van MMM op de wijk op verschillende manieren tot uiting komt.

Betrokkenen positief over fysieke verbeteringen; veiligheid laat zich moeilijk afdwingen

Betrokkenen zijn positief over de winkelstraat en de verschillende parken en pleinen die zijn opgeknapt en gerealiseerd, maar ook over kleinere restauraties aan gevels en de aanleg van diverse zebrapaden en groen in de buitenruimte. De vormgeving hiervan is met substantiële invloed van bewoners en in samenwerking tussen gemeente en bewoners tot stand gekomen. De fysieke verbeteringen hebben geleid tot een mooiere en aantrekkelijkere uitstraling van de wijk en meer waardering van bewoners over de aanwezigheid van gebruiksgroen. Maar het onderzoek laat ook zien dat complexe problematiek rondom veiligheid en leefbaarheid zich moeilijk laat beteugelen. Ervaren drugsoverlast, maar ook agressief rijgedrag blijft een belangrijke bron van onveiligheidsbeleving in Middelland.

Sociale verbindingen versterkt en eigenaarschap vergroot

Een belangrijke opbrengst van MMM is de veel sterkere verbindingen die zijn ontstaan tussen bewonersgroepen en tussen actieve bewoners en de gemeente. Zo is er een rijkere sociale infrastructuur ontstaan dat zich onder andere uit in het succes van Huize Middelland (een collectief van dertien bewonersgroepen). De inmiddels vijftien verschillende locaties in de wijk worden door vrijwel alle betrokkenen genoemd als belangrijkste winst van het programma. Het grote aanbod aan activiteiten leidde tot meer contact, kennisuitwisseling, (h)erkenning en toenadering tussen bewoners en professionals. In het verlengde van de versterkte sociale infrastructuur is er ook meer eigenaarschap van betrokken bewoners ontstaan in relatie tot de wijk, dat de wijk ‘van hen’ is. Bewoners en ondernemers nemen en eisen daar verantwoordelijkheid in.

Duurzaamheid samenwerking en inclusie zorgpunten

MMM is niet alleen maar een succesverhaal. Het proces is in de loop van de tijd gepaard gegaan met een aantal spanningen en kritische noten over het verloop van de samenwerking en de organisatie van het programma. Meest kritisch zijn betrokkenen over de duurzaamheid van de samenwerking tussen gemeente en bewoners die is gerealiseerd.  Blijft het eigenaarschap van bewoners en de continuïteit van initiatieven geborgd en daarmee ook het gezamenlijk vormgeven aan een wijkaanpak? Het is ook moeilijk gebleken om op een structurele manier een inclusieve groep bewoners betrokken te krijgen.

Presentatie rapport 23 mei in Wijkpaleis

Op dinsdag 23 mei wordt het rapport in de wijk Middelland gepresenteerd en overhandigd aan de burgemeester Aboutaleb tijdens een feestelijke afsluiting van het programma Mooi Mooier Middelland.
Locatie: Wijkpaleis, Claes de Vrieselaan 12, 17.00-19.00 uur.

Titel rapport: Middelland en de meerwaarde van co-creatie: opbrengsten en lessen van het programma Mooi Mooier Middelland
Auteurs: Dr. Ingmar van Meerkerk, Dr.Warda Belabas, Thomas van den Kieboom, Yannick Drijfhout, prof.dr. Arwin van Buuren
Uitgave: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences & GOVLAB010, mei 2023

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB en Kenniswerkplaatsen, 0683676038 | kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen