Mr. dr. John Blad neemt afscheid van ESL

Op donderdag 21 januari 2016 heeft onder grote belangstelling het afscheidsseminar van mr.dr. John Blad plaatsgevonden dat in het teken stond van het herstelrecht, waar Blad de laatste 15 jaar van zijn loopbaan veel over geschreven heeft. Het is een waardig afscheid geworden van een geliefd academicus. 

Mr.dr. John Blad trapte het seminar zelf af met een afscheidsrede over zijn werk en de Nederlandse voorbereiders daarvan (Hulsman, Ter Heide, Pompe, Bianchi). Hij legde uit waarom het herstelrecht hem zo belangrijk voorkomt, nu hij het bestaansrecht van strafrecht als ultimum remedium niet ontkent. In toenemende mate wordt het strafrecht harder en sluit het steeds meer mensen van zinvolle deelname aan de samenleving uit waardoor, zo vreest Blad, meer mensen criminele identiteiten verwerven, en recidive en nieuwe slachtoffers verwacht kunnen worden. Herstelrecht kan veel ruimer worden ingezet om criminalisering en stigmatiserende straffen te vermijden, doordat het een belangrijke rol aanbiedt aan slachtoffers en andere burgers en consensuele sanctie-voorstellen bevordert. Alle gastsprekers hebben in het verlengde hiervan gesproken.

Een lang gekoesterde wens van John Blad was dat de internationaal gerenommeerde professor en Dean van de School of Criminal Justice at Rutgers Newark, Shadd Maruna, zou spreken: die deed dat vooral over ‘overgangsrituelen’, zoals die nodig zijn bij het verlaten van een gevangenis. Hij bleek een begenadigd spreker die ook nog een vrolijke noot wist aan te brengen door woordspelingen met de naam Blad, zoals ‘breaking Blad’. Mr. dr. Marc Schuilenburg, oud scriptant van John Blad en nu docent bij de sectie Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft een voordracht gehouden over hoe men tegen veiligheid op een negatieve en op een positieve manier kan aankijken. De invulling van veiligheid (in het huidige veiligheidsbeleid) is naar zijn opvatting veel te negatief. Prof. dr. René van Swaaningen van de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam sloot het seminar af met een terugblik op de lange loopbaan van John, met wie hij lange tijd heeft samengewerkt en leidde vervolgens het levendige debat tussen de sprekers en de aanwezigen in de zaal.

Na het seminar was er een receptie waarin onder andere prof. mr. Paul Mevis  een mooie onderscheiding aan John mocht uitreiken, waar deze zeer door werd verrast. Het is het beeldje ‘Erasmus met de reispet’, voor het op bijzonder wijze gediend hebben van universiteit en samenleving. Mr. dr. Jolande uit Beijerse sprak John toe namens de studenten van het vroegere internationale studieprogramma Critical Criminology and Criminal Justice, waar velen goede herinneringen aan bewaren. Enkele studenten van dat programma waren ook aanwezig. Een afvaardiging van het Barbershop koor waar John lid van is heeft, met John, de receptie opgeluisterd met enkele songs.

Al met al was het een zeer geslaagde en bijzondere middag waarin het werk en de persoon van John Blad op een bijzondere en inspirerende manier in het zonnetje zijn gezet.