Mr. dr. Maarten de Wilde wint J.C. Ruigrok Prijs 2016

De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs 2016 is toegekend aan mr. dr. Maarten de Wilde voor zijn proefschrift “Sharing the Pie; Taxing multinationals in a global market” en verdere publicaties. 

De prijs wordt uitgereikt op 17 juni aanstaande. In 2015 promoveerde mr. dr. Maarten de Wilde (Fiscaal recht) cum laude met het proefschrift “Sharing the Pie; Taxing multinationals in a global market”.

Over zijn proefschrift
In zijn proefschrift: “Sharing the Pie; Taxing multinationals in a global market” pleitte De Wilde ervoor dat bedrijven winstbelasting zouden moeten betalen in het land waar het goed of de dienst verkocht is. Dit is volgens hem eenvoudiger én bevorderlijk voor het investeringsklimaat. In het betoog van dr. De Wilde wordt de internationale onderneming als één belastingplichtige gezien. Het concern krijgt daarbij een aftrek voor aan de aandeelhouders uitgekeerd dividend. Het afdragen van winstbelasting in het land waar het goed of de dienst verkocht is, is tegenwoordig ook al het geval bij btw op digitale producten.

Over de J.C. Ruigrok Prijs
De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem, als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar eerder zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen. De prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.